+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

ΑΓΑΘΑ Klasszika-filológiai sorozat

Alapító  sorozatszerkesztő: Havas László

AGATHA egyfelől annyit jelent, mint „szellemi javak”, másfelől „a legjobbak”. Az e tudományos műhelyben megjelent munkák Európa kulturális örökségének legjavát kívánják közrebocsátani. Ebbe egyaránt beletartozik a klasszikus görög-latin civilizáció, akárcsak a közép- és újlatin műveltség megannyi kiemelkedő alkotása, köztük olyan szellemóriások, mint Petrarca és Thomas Morus. Az AGATHA-könyvek között jelen vannak az egyetemi oktatást szolgáló kézikönyvek, mégpedig olyan szakterületekről, amelyek magyar nyelven csak a kiadványokban közelíthetők meg. Értékesek a sorozat latin nyelvű kritikai kiadásai, alkalomadtán magyar fordítással együtt, s ezek sorában különösen kiemelkedő az első magyarországi irodalmi alkotás: Szent István Intelmei. Újabban művészettörténeti és politikafilozófiai munkák is a sorozat részét képezik, s a továbbiakban is ezt a teljesebb hagyományt kívánja folytatni az AGATHA-sorozat.DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz