+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Orbis Litterarum. Világirodalmi Sorozat

Sorozatszerkesztők: Bényei Tamás és Lőrinszky Ildikó.

Alapító sorozatszerkesztők: Abádi Nagy Zoltán és Gorilovics Tivadar

Az Orbis Litterarum sorozat 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy fórumot biztosítson a hazai világirodalmi kutatások legújabb eredményeinek. A sorozat tematikai és korszakbeli megkötések nélkül, az ókori görög és latin irodalomtól kezdve a kortárs világirodalomig jelentet meg monográfiákat, illetve tematikailag egységes tanulmányköteteket. A kötetek eddig is a világirodalom kutatásában külföldön és itthon is jelen lévő elméleti-szemléleti sokféleséget képviselték, és a szerkesztők célja az egyenletesen magas színvonal további fenntartása mellett ennek a tematikai, szemléletbeli és módszertani sokféleségnek a megőrzése. A kötetek színvonalát az igényes szakmai lektorálás biztosítja.

A kéziratok benyújtásának módjáról, formai követelményeiről az itt található tájékoztatóban olvashatnak részletesen.
Kérjük, a sorozattal kapcsolatos kérdéseiket Bényei Tamásnak küldjék.DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz