+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Csokonai Universitas Könyvtár. Források

Sorozatszerkesztők: S. Varga Pál, Debreczeni Attila, Imre Mihály

A Csokonai Könyvtár monográfiasorozat párja olyan (gyakran kéziratos) szövegeket tesz hozzáférhetővé a tudományos kutatás és az oktatás számára, amelyek nem, vagy csupán alig fellelhető kiadványokban olvashatók. E művek, műcsoportok közreadásával napjaink erőteljes rekanonizációs folyamataihoz csatlakozik, a sorozat feltáró és felfedező jellegét a kritikai kiadások normáihoz és eljárásaihoz igazodva, összefoglaló szöveg- és kiadástörténettel, illetve a műértelmezést is felvállaló kísérőtanulmánnyal valósítja meg.DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz