+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Csokonai Universitas Könyvtár

Sorozatszerkesztők: Bitskey István és Görömbei András

A Debreceni Egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének mai szakmai hírnevét Barta János és Bán Imre professzorok kiemelkedő munkássága alapozta meg még az ötvenes-hatvanas években. A mesterek nyomába lépő tanítványok az újabb időkben is megőrzik és továbbviszik, újabb szempontokkal frissítik azt az irodalomszemléletet, amely a „debreceni iskolát” jellemzi, és amely az elmélyült esztétikai és filológiai munka egységével, az irodalom és az emberi lét kérdéseinek egymással összefüggő vizsgálatával, valamint a széles körű tájékozódással vált jellegzetessé.

A Csokonai Universitas Könyvtár című sorozat ennek a műhelynek az eredményeiről ad számot, s emellett nyitott más műhelyek szakemberei számára is. Az évente két-három irodalomtudományi művet megjelentető sorozat hosszabb távon a magyar irodalom valamennyi korszakának értékeit igyekszik új megvilágításba helyezni.DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz