+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Balázs István
A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig
Kiadás éve: 2016Balogh László Levente; Valastyán Tamás
Az áldozat reprezentációi
Kiadás éve: 2016Kézi Csaba
Differenciálszámítás és alkalmazásai feladatgyűjtemény
Kiadás éve: 2016Kiss Judit, T.
Introduction to Corporate Financial Decisions for Engineers and Engineering Managers
Kiadás éve: 2016Kutatásmódszertani kézikönyv
Kiadás éve: 2016Kósa Zsigmond
Helyzetkép a magyarországi romákról
Kiadás éve: 2016Virágos Márta
Tankó Béla, 1905-1974 a Biokémiai Intézet alapítója
Kiadás éve: 2016Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései: zenepedagógiai tanulmányok
Kiadás éve: 2016Gortka-Rákó Erzsébet
Szociálpedagógia és módszerek
Kiadás éve: 2016Dufner, Annette; Kőmüves Sándor; Rózsa Erzsébet
Az autonómia és határai: kortárs német és magyar bioetikai írások
Kiadás éve: 2016Sipos László
Mi lett veled közalapítvány?: tanulmányok a közalapítvány jogintézményéről
Kiadás éve: 2016Fábián Gergely; Toldi Andrea
The changing faces of social economy across Europe: a perspective from 7 countries
Kiadás éve: 2016Vargáné Nagy Anikó; Pálfi Sándor
Játékkal a világ körül
Kiadás éve: 2016Kovách Imre
Földek és emberek: földhasználók és földhasználati módok Magyarországon
Kiadás éve: 2016Kántor Sándorné; Kántor Sándor
Nemzetközi magyar matematikai versenyek: [2004-2015]
Kiadás éve: 2016Czibere Ibolya
Vidéki innováció és hálózatosodás: A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat első évei
Kiadás éve: 2016Elkülönböződések és megbékélések: tanulmánykötet Rózsa Erzsébet 70. születésnapjára
Kiadás éve: 2015Kazinczy Ferenc
Magyarországi utak
Kiadás éve: 2015Gogolák Péter; Koncz Gábor
Bevezetés az immunológiába: avagy hogyan működik az immunrendszer
Kiadás éve: 2015Kristóf Zsolt; Mikóné Márton Julianna
Az adatbázis-kezelés egyes kérdései: példatár
Kiadás éve: 2015Hüse Lajos
Gyermekvédelmi praktikum
Kiadás éve: 2015


Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv
Kiadás éve: 2015


Sipos László
Az egyesületek joga: egyetemi kari jegyzet
Kiadás éve: 2015Séllei Nóra
Lánnyá válik, s írni kezd: 19. századi angol írónők
Kiadás éve: 2015Túri Zoltán Krisztián
A tájszerkezet-kutatás geoinformatikai módszereinek elemzése alföldi mintaterületeken: Analysis of the geoinformatic methods of landscape structure research in study areas in the Great Hungarian Plane
Kiadás éve: 2015
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Herdon Miklós; Kapronczai István; Szilágyi Róbert
Agrárinformációs rendszerek
Kiadás éve: 2015Rusinné Fedor Anita
Egyensúlyban? - a munkaerő- piaci karriertől a familiarizmusig: a kisgyermeket nevelő nők munkavállalási integrációjának mintázata
Kiadás éve: 2015Fodor László
Környezetjog
Kiadás éve: 2015Herczeg Adrienn; Becsky-Nagy Patricía
Adózási ismeretek példatár
Kiadás éve: 2015Ősz Katalin; Bényei Attila
Physical chemistry laboratory measurements: for students of pharmacy, chemistry and chemical engineering
Kiadás éve: 2015Huszti Éva
Megismer-hetem: a személyes kapcsolathálózat feltárásának új formája : kapcsolati napló
Kiadás éve: 2015Kondé Zoltán
Tanulmányok az Általános Pszichológiai Tanszék fennállásának 30. évfordulójára
Kiadás éve: 2015Nagy Levente
Választás és arányosság: a demokratikus választások arányossági kérdései
Kiadás éve: 2015Szerepi Sándor
Pedagógiai innovációk
Kiadás éve: 2015Tamásiné Dsupin Borbála
A népi játékok és a mozgás funkciója az óvodás korosztály személyiségfejlődésében
Kiadás éve: 2015Hovánszki Jánosné
Az ének-zenei műveltség alapjai
Kiadás éve: 2015
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Veszprémi Bernadett
Az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2015Dombi Mihály; Bauerné Gáthy Andrea
Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés
Kiadás éve: 2015Pabis Eszter
Az erőszak reprezentációi
Kiadás éve: 2015Genetika és molekuláris biológia: jegyzet a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar I. éves hallgatói számára
Kiadás éve: 2015Luffy Katalin
"Romlás építőinek fognak neveztetni": prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején
Kiadás éve: 2015Gábor Csilla
Laus et polemia: magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban
Kiadás éve: 2015Baranyai Norbert; Imre László; Takács Miklós
In memoriam Görömbei András
Kiadás éve: 2015Reichmann Angelika
Narcissus aranykora: (Poszt)modern Dosztojevszkij-olvasatok
Kiadás éve: 2014Győri Zsolt
Szerzők, filmek, kritikai-klinikai olvasatok
Kiadás éve: 2014Schlammadinger József
Általános és orvosi genetika: jegyzet a Debreceni Egyetem I. éves orvos, fogorvos, gyógyszerész és molekuláris biológus hallgatói számára
Kiadás éve: 2014Mentorápoló ismeretek: jegyzet
Kiadás éve: 2014Hüse Lajos
Projektszemlélet, projekttervezés: szükségalapú megközelítés és tervezési módszerek a humán szféra számára
Kiadás éve: 2014Biológia: jegyzet az I. éves gyógyszerészhallgatók számára
Kiadás éve: 2014


Kovács Imre
Vasbetonszerkezetek I.: előadásjegyzet
Kiadás éve: 2014


Kovács Imre
Vasbetonszerkezetek I.: válogatott fejezetek a vasbetonszerkezetek I. c. tárgy zárthelyi dolgozatainak témaköreiből : példatár
Kiadás éve: 2014


Kovács Imre
Vasbetonszerkezetek I.: kéttámaszú konzolos monolit vasbeton gerenda tervezése : tervezési segédlet
Kiadás éve: 2014


Puhl Antal
Árkádia hajnala: építészeti elemzések jegyzet 2.
Kiadás éve: 2014Fényes Hajnalka; Szabó Ildikó
Campus-lét a Debreceni Egyetemen: ifjúságszociológiai tanulmányok
Kiadás éve: 2014Sári B. László
"Joe csikorgó fogsora vagyok": vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról
Kiadás éve: 2014Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection
Kiadás éve: 2014Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv
Kiadás éve: 2014


Helyi önkormányzatok: egyetemi tankönyv
Kiadás éve: 2014Matesz Klára
Funkcionális neuroanatómia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2014Bényei Péter; Gönczy Monika; Varga Pál, S.
"Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára
Kiadás éve: 2014Kovács Judit
Az igazságosság és a hatékonyság az interperszonális és a társadalmi kapcsolatok pszichológiájában
Kiadás éve: 2014Eszenyiné Borbély Mária
Projektmenedzsment a könyvtárban
Kiadás éve: 2014Színház és dramaturgia
Kiadás éve: 2014


Imre László
Barta János: 1901-1988 : a Debreceni Egyetem 1914-ben alapított Bölcsészettudományi Karának irodalomtörténet-professzora 1951 és 1972 között
Kiadás éve: 2014Bazsa György
Metszetek felsőoktatásunk közelmúltjából
Kiadás éve: 2014


Láczay Magdolna
Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban
Kiadás éve: 2014Kovácsné Bakosi Éva
Social co-existence, personality development, training: Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training
Kiadás éve: 2014Bazsa György
Metszetek felsőoktatásunk közelmúltjából
Kiadás éve: 2014Gáspár Attila
Fejezetek a műszeres analitikából: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2014Árva Zsuzsanna
A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenysége
Kiadás éve: 2014Tóth Ágoston
The company that words keep: distributional semantics
Kiadás éve: 2014Csoba Judit
Kopogtatás nélkül: szociológiai tanulmányok Szekeres Melinda 70. születésnapjára
Kiadás éve: 2014Bakó Rozália Klára; Biró-Kaszás Éva; Horváth Gizella
Érvelés és retorika: konferencia kiadvány
Kiadás éve: 2014Az európai szelídgesztenye szaporítása, ápolása, védelme: a kiadvány a Magyarország - Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1./0230 számú: "EU-NUT Közös természeti kincsünk az európai szelídgesztenye" című projekt keretében készült
Kiadás éve: 2014Horváth Balázs
A laboratory guide for physiological practices
Kiadás éve: 2014


Sejtbiológia laboratóriumi gyakorlatok: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2014Teichmann Farkas
Biokémiai gyakorlatok
Kiadás éve: 2014Biofizikai mérések: I. éves orvostanhallgatók részére
Kiadás éve: 2014
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Csiba László
Fejezetek a neurológiából
Kiadás éve: 2014Teichmann Farkas
Biochemistry practical guide
Kiadás éve: 2014Kardos Tamás
Tüdőgyógyászat: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2014Laboratory practicals in medical chemistry
Kiadás éve: 2014Gergely Pál
Organic and bioorganic chemistry for medical students
Kiadás éve: 2014Hlavacska Edit
Hungarolingua 2. Nyelvtani munkafüzet
Kiadás éve: 2014
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Maticsák Sándor; Balogh Zoltán
Hungarolingua 2. Magyar nyelvkönyv középhaladóknak
Kiadás éve: 2014
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szatmári István; Kőmüves Sándor; Tóth Gábor Attila
Humán embrionális őssejtkutatás: orvosbiológiai, filozófiai-etikai, jogi kérdések
Kiadás éve: 2014Semsei Imre
Lectures in gerontology
Kiadás éve: 2014Furka István
Szösszenetek a műtéttanról
Kiadás éve: 2014Kálny Beatrix
Hereditas litteraria totius Graeco-Latinitatis II: acta officinae programmate "OTKA" sustentatae in aedibus Universitatis Scientiarum Debreceniensis redacta
Kiadás éve: 2014NTP utópia
Kiadás éve: 2014Sipos László
A gyámság joga
Kiadás éve: 2014Pusztai Gabriella; Lukács Ágnes
Közösségteremtők: tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt
Kiadás éve: 2014Lapis József
Az elmúlás poétikája: a haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben
Kiadás éve: 2014Tukacs Tamás
A megrekedt idő: az emlékezet válsága a késő modern angol regényben
Kiadás éve: 2014Vecsernyés Miklós; Regdon Géza
Recepturai gyógyszerkészítés: gyakorlati jegyzet II. és III. éves gyógyszerészhallgatók részére
Kiadás éve: 2014


Münnich Ákos
Pszichológiai kutatások: Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program
Kiadás éve: 2014Hlavacska Edit
Hungarolingua 1. Nyelvtani munkafüzet
Kiadás éve: 2014Csernátony Zoltán
Biomechanika: általános biomechanika
Kiadás éve: 2014


Kiss Judit, T.
Introduction to macroeconomics for engineers and technical managers
Kiadás éve: 2014Gergely Pál
Introduction to bioinorganic chemistry for medical students
Kiadás éve: 2014Sziklai István
Oto-rhino-laryngology: lecture notes
Kiadás éve: 2014Furka István; Mikó Irén
Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret: a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére
Kiadás éve: 2014Mikó Irén; Furka István
Basic surgical techniques: Faculty of Medicine
Kiadás éve: 2014Erdődi Ferenc
Organic chemistry for premedical students
Kiadás éve: 2014
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Puhl Antal; Golda János; Sugár Péter
Árkádia hajnala
Kiadás éve: 2014Fodor László
Környezetjog
Kiadás éve: 2014Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: prédikáció, meditáció és imádság
Kiadás éve: 2013


Csűry István
Fifteen years of research in text linguistics: The Officina Textologica project
Kiadás éve: 2013Semsei Imre
A VII. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia kiadványa: Nyíregyháza, 2013. december 22.
Kiadás éve: 2013Virágos Zsolt
Hungarian - American ties: essays and studies in intercultural links and contacts
Kiadás éve: 2013Varga Pál, S.; Száraz Orsolya; Takács Miklós
A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai
Kiadás éve: 2013Kazinczy Ferenc
Levelezés: (hivatali levelezés)
Kiadás éve: 2013Kazinczy Ferenc
Levelezés
Kiadás éve: 2013Varró Gabriella
Mesterek árnyékában: Sam Shepard drámái és a hagyomány
Kiadás éve: 2013Birinyi András
Anatomy
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Árkádia: építészetelméleti jegyzet
Kiadás éve: 2013Kazinczy Ferenc
Erdélyi levelek
Kiadás éve: 2013Gesztelyi Tamás
Brigetiói gemmaleletek: Gemmenfunde von Brigetio
Kiadás éve: 2013Genetika és molekuláris biológia: jegyzet a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar I. éves hallgatói számára
Kiadás éve: 2013Varga Pál, S.; Fazekas Andrea
The theoretical foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' studies: Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte
Kiadás éve: 2013Hovánszki Mária
Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet
Kiadás éve: 2013Ilyés István
Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban: egyetemi jegyzet választható kurzus hallgatói számára
Kiadás éve: 2013Surányi Béla
Gazdasági növények a történelemben: a földműveléstől a szántóföldi növénytermesztésig : egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Ilyés István
Kardiovaszkuláris prevenció és gondozás a háziorvoslásban: oktatási anyag háziorvosi szakképzésben résztvevők számára
Kiadás éve: 2013Kőmüves Sándor
A művészet intézményi elmélete: műontológiai vizsgálódás
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Fényes Tibor
Atommagfizika
Kiadás éve: 2013


Orosi Piroska
Kórházhigiéne és infekciókontroll alapjai: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Ilyés István
Elhízás gyermek- és serdülőkorban: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Sipos László
A közhasznú szervezetek joga
Kiadás éve: 2013Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv
Kiadás éve: 2013Szathmári Judit
The revolving door: urban Indian community experience in multicultural America
Kiadás éve: 2013Horváth Lajos
A tudat metamorfózisa: az interdiszciplináris tudatkutatás tudatfilozófiai-hermeneutikai elemzése
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Andrejka Zoltán
Apollón és Diké nyomában: hegeliánus-hermeneutikai tragédiaértelmezési kísérlet
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Antal László
A Szamos hazai szakaszának halközösségében bekövetkezett változások a cianid- és nehézfém szennyezést követően: doktori értekezés
Kiadás éve: 2013Tanítványi disputa: in honorem Berta Erzsébet
Kiadás éve: 2013Baloghné Nyakas Antónia
Mezőgazdasági növénytan alapjai
Kiadás éve: 2013Pabis Eszter
Svájc mint elbeszélés: a nemzeti és narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben
Kiadás éve: 2013Molnár Judit
Narrating the homeland: the importance of space and place in Canadian multicultural English-language fiction
Kiadás éve: 2013Csató Péter
Antipodean dialogues: Richard Rorty and the discursive authority of conversational philosophy
Kiadás éve: 2013Florus, Publius Annius; Havas László
P. Annii Flori: opera quae exstant omnia
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Forme et évolution
Kiadás éve: 2013Mezőgazdasági kémia gyakorlat I.
Kiadás éve: 2013Személyiséglélektan
Kiadás éve: 2013Glant Tibor
Amerika, a csodák és a csalódások földje: az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában
Kiadás éve: 2013Szántóföldi zöldségtermesztés
Kiadás éve: 2013Növényi agrogenetika, nemesítés és biotechnológia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Tiba Zsolt
Machine drawing
Kiadás éve: 2013


Tiba Zsolt
Dynamic driveline modeling
Kiadás éve: 2013


Laboratory practicals in medical chemistry
Kiadás éve: 2013Practical courses in genetics
Kiadás éve: 2013Általános és humángenetika: jegyzet : I. éves orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatók számára, valamint a népegészségügyi képzés céljaira
Kiadás éve: 2013


Bevezetés a családorvoslásba: egyetemi jegyzet az ÁOK V. éves hallgatói számára
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Petkó Mihály
Szövettan: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Birinyi András; Matesz Klára
Anatómia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Szentandrássy Norbert
Physiological practice: a laboratory guide
Kiadás éve: 2013Bányász Tamás; Szűcs Géza; Szentandrássy Norbert
Élettani gyakorlatok: jegyzet
Kiadás éve: 2013Teichmann Farkas
Biokémiai gyakorlatok
Kiadás éve: 2013Schlammadinger József
Általános és orvosi genetika: jegyzet a Debreceni Egyetem I. éves orvos, fogorvos és molekuláris biológus hallgatói számára
Kiadás éve: 2013Gergely Pál
Organic and bioorganic chemistry for medical students
Kiadás éve: 2013Biológiai gyakorlatok III.: genetika, molekuláris biológia
Kiadás éve: 2013Sejtbiológia laboratóriumi gyakorlatok: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Belágyi József; Mátyus László; Nyitrai Miklós
Matematika
Kiadás éve: 2013Teichmann Farkas
Biochemistry practical guide
Kiadás éve: 2013Orvosi kémia laboratóriumi gyakorlatok
Kiadás éve: 2013Szász Tibor
Fejezetek a környezetgazdaságtan témaköréből
Kiadás éve: 2013Csiba László
Fejezetek a neurológiából
Kiadás éve: 2013Molnár László
Ideggyógyászat: alapismeretek : egyetemi előadások
Kiadás éve: 2013Kardos Tamás
Tüdőgyógyászat: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Csiba László
A leggyakoribb neurológiai betegségek kezelése: (stroke, parkinsonismus, fejfájás, sclerosis multiplex, epilepszia)
Kiadás éve: 2013Kérdések-válaszok neurológiából
Kiadás éve: 2013Questions and answers: (neurology)
Kiadás éve: 2013Biophysics laboratory manual
Kiadás éve: 2013Biofizikai mérések: I. éves orvostanhallgatók részére
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Ősz Katalin; Bényei Attila
Physical chemistry laboratory measurements: for students of pharmacy, chemistry and chemical engineering
Kiadás éve: 2013Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlatok
Kiadás éve: 2013


Czibere Ibolya; Kovách Imre
Fejlesztéspolitika - vidékfejlesztés
Kiadás éve: 2013Hoffmann István
Mikrotoponímiai vizsgálatok
Kiadás éve: 2013


Győri Zsolt; Kalmár György
Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben
Kiadás éve: 2013Györkös Attila; Kiss Gergely
Francia - magyar kapcsolatok a középkorban
Kiadás éve: 2013Könyves Erika; Müller Anetta; Ködmön József
Az egészségturizmus fókuszai: jegyzet
Kiadás éve: 2013Kép, látvány, szöveg
Kiadás éve: 2013


Bánfalvi Attila
A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága: medikalizáció
Kiadás éve: 2013Pilarsky, Jirí
Deutsch - ungarische kontrastive Grammatik
Kiadás éve: 2013Rózsa Erzsébet; Kőmüves Sándor
A személy bioetikai kontextusa
Kiadás éve: 2013Boda István
A könyvtártörténettől a jövő internetéig: tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Petőfi S. János
A szemiotikai textológia mint integratív szövegtani diszciplína megalkotása felé: kalauz a szövegtani kutatáshoz
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Balogh Tiborné Kelemen Ilona
Szakszervezeti munka a Debreceni Egyetemen 1970-2012 között
Kiadás éve: 2013Antal Éva; Valastyán Tamás
Kritikai mintázatok: tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára
Kiadás éve: 2013Ökogazdálkodás
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Polonyi Tünde Éva
Az idegennyelv-tanulás kezdete: szó- és szabálytanulás fiataloknál és időseknél
Kiadás éve: 2013Mező Ferenc; Mező Katalin
Képességfejlesztés: elmélet és példatár
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Takácsné Hájos Mária
Zöldséghajtatás
Kiadás éve: 2013Holló Gábor
Az Alföld tizenegy évszázadának története a kraniometria tükrében, I-XI. század
Kiadás éve: 2013Cell biology laboratory manual
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Puhl Antal; Szalai András; Vukoszávlyev Zorán
Árkádia: építészetelméleti jegyzet
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Gaál István; Kozma László
Lineáris algebra
Kiadás éve: 2013Bódis Zoltán
Identitás és szakrális kommunikáció a mesében
Kiadás éve: 2013Gonda István; Vaszily Barbara
Gyümölcstermesztés
Kiadás éve: 2013Gonda István; Vaszily Barbara
A gyümölcstermesztés fitotechnikai műveletei
Kiadás éve: 2013Góth László
Laboratóriumi automatizáció: klinikai laboratóriumi automaták működtetése
Kiadás éve: 2013Matesz Klára
Funkcionális neuroanatómia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2013Kiss Judit, T.
Pénzügyi és vállalati pénzügyi ismeretek műszaki menedzsereknek és mérnököknek: a példatár megoldásai
Kiadás éve: 2013Kiss Judit, T.
Pénzügyi és vállalati pénzügyi ismeretek műszaki menedzsereknek és mérnököknek: példatár
Kiadás éve: 2013Baloghné Nyakas Antónia
Mezőgazdasági növénytan alapjai: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012Tesztcím: ifjúságszociológiai tanulmányok
Kiadás éve: 2012Gáspár László; Valastyán Tamás
Az autonóm filozofálás jegyében: Tankó Béla redivivus /
Kiadás éve: 2012


Velkey Ferenc
"Nincs egy igaz barátom se!": tanulmányok Széchenyi István politikai kapcsolatainak történetéhez
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Selmeczi Kovács Attila
Eszköztörténet és tárgykultúra
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Lévai László
Növényélettani gyakorlatok
Kiadás éve: 2012Protestáns mártirológia a kora újkorban
Kiadás éve: 2012


Kazinczy Ferenc
Szép literatúra
Kiadás éve: 2012Tankó Béla
Az autonóm filozofálás jegyében: Tankó Béla redivivus
Kiadás éve: 2012Szerdahely György
Aesthetica, 1778
Kiadás éve: 2012Barta János
A kalapos király emlékezete: II. József és Magyarország
Kiadás éve: 2012Szarka Krisztina; Kardos Gábor
Gyógyszerészeti mikrobiológia: egyetemi jegyzet gyógyszerészhallgatók számára
Kiadás éve: 2012Bencze Mátyás; Vinnai Edina
Jogszociológiai előadások: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012Nagy Márta
Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza mint az etnikai identitás megőrzésének megnyilatkozása
Kiadás éve: 2012Tipográfiai ismeretek építészhallgatóknak: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Cicero, Marcus Tullius; Szekeres Csilla
A legfőbb jóról és rosszról I-II.: latinul és magyarul
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szőlőtermesztés
Kiadás éve: 2012Quante, Michael
Emberi méltóság és személyes autonómia: demokratikus értékek és élettudományok összefüggésében
Kiadás éve: 2012Gula Marianna
A tale of a pub: re- reading the "Cyclops" episode of James Joyce's Ulysses in the context of Irish cultural nationalism
Kiadás éve: 2012Bodrogi Ferenc Máté
Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve: egy önreprezentáció diszkurzív háttere
Kiadás éve: 2012Tóth Réka
A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
Kiadás éve: 2012Quante, Michael
Bevezetés az általános etikába
Kiadás éve: 2012Fazakas Gergely Tamás
Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben
Kiadás éve: 2012Virágos Zsolt
Virágos Zsolt Kálmán szakmai-tudományos közleményeinek bibliográfiája és válogatott írásai
Kiadás éve: 2012Jeney-Tóth Annamária
"... Urunk udvarnépe ...": udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Schlammadinger József
Általános és orvosi genetika: jegyzet a Debreceni Egyetem I. éves orvos, fogorvos és molekuláris biológus hallgatói számára
Kiadás éve: 2012Boda István; Bodáné Porkoláb Judit
A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában
Kiadás éve: 2012Tósaki Árpád
A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának alapítása és története (1996-2012): History of the Faculty of Pharmacy of the University of Debrecen (1996-2012)
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Maticsák Sándor
A mordvin írásbeliség kezdetei: XVII-XVIII. század
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szabó Dávid; Kis Tamás
Szleng és lexikográfia
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Bényei Ágnes
Helynévképzés a magyarban
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Körmendi Attila; Szklenárik Péter
Az iskolai zaklatás
Kiadás éve: 2012Kálai Sándor
Fejezetek a francia bűnügyi irodalom történetéből
Kiadás éve: 2012Peninger Antal
Biomassza tüzelésű fűtőerőművek
Kiadás éve: 2012Sipos László
A gyermek és a bűn: tanulmányok a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témaköréből = Childhood and crime : studies on legal protection, victimology and delinquency of children
Kiadás éve: 2012Száraz Orsolya
Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója
Kiadás éve: 2012Emlékezethelyek
Kiadás éve: 2012


Györke Ágnes
Rushdie posztmodern nemzetei: Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek
Kiadás éve: 2012Dobi Edit
A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: diszkusszió
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Kultpontok: emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában
Kiadás éve: 2012Plinius Secundus, Caius; Gesztelyi Tamás; Kozma Laura
Természetrajz: VII. könyv : Az emberről
Kiadás éve: 2012Tóth Orsolya
Macrobius és a sarkalatos erények
Kiadás éve: 2012Rőszer Tamás
Dinamikus szövettan: szövettan, fejlődéstan, őssejtbiológia
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv
Kiadás éve: 2012Helyi önkormányzatok: egyetemi tankönyv
Kiadás éve: 2012Fodor László
Környezetvédelmi jog és igazgatás
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Kalmár György
Testek a vásznon: test, film, szubjektivitás
Kiadás éve: 2012Váczy János; Kováts Dániel
Kazinczy Ferencz és kora I-II.
Kiadás éve: 2012Gunda Tamás; Sztaricskai Ferenc
A gyógyszerészi kémia alapjai III.: fertőtlenítőszerek, antibiotikumok és kemoterapeutikumok, tumorellenes gyógyszerek
Kiadás éve: 2012


Séllei Nóra
A másik Woolf: kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben
Kiadás éve: 2012Loch Jakab; Nagy János
A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar története: 100 éves a Debreceni Egyetem : jubileumi kiadvány
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Joyce, Davis D.; Glant Tibor
United States history: a brief introduction for Hungarian students
Kiadás éve: 2012Kovács Judit; Münnich Ákos
Nemzeti emlékezethelyek: attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Lóki József
Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III: Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás : Debrecen, 2012
Kiadás éve: 2012Bíró Fatime; Vincze Szilvia
A gazdasági matematika alapjai
Kiadás éve: 2012


Arany János
Tanulmányok és kritikák
Kiadás éve: 2012Arany János
Tanulmányok és kritikák
Kiadás éve: 2012Németh Lenke
Mítoszok bűvöletében: ünnepi kötet Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára = Enchanted by myth : a volume for Virágos Zsolt Kálmán on his 70th birthday
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Lecture book of neurosurgery for medical students
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Vecsernyés Miklós; Regdon Géza
Recepturai gyógyszerkészítés: gyakorlati jegyzet II. és III. éves gyógyszerészhallgatók részére
Kiadás éve: 2012


Horváth Andrea; Pabis Eszter
Identitäten im Wandel: Grenzüberschreitungen in der Literatur : Festschrift für Tamás Lichtmann
Kiadás éve: 2012


Általános és humángenetika: jegyzet : I. éves orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatók számára, valamint a népegészségügyi képzés céljaira
Kiadás éve: 2012


Mikó Irén; Furka István
Basic surgical techniques: Faculty of Medicine
Kiadás éve: 2012Sziklai István
Oto-rhino-laryngology: lecture notes
Kiadás éve: 2012Mikó Irén
Műtéttani alapismeretek: az Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére
Kiadás éve: 2012Szentandrássy Norbert
Physiological practice: a laboratory guide
Kiadás éve: 2012Góth László
Klinikai kémiai diagnosztikai módszerek
Kiadás éve: 2012


Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban
Kiadás éve: 2012Demján Adalbert
A tékozló fiú példázatának magyar fordításairól
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szikszainé Nagy Irma
A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Pósán László; Szántó Richárd
Skandinávia a középkorban
Kiadás éve: 2012Fodor Gyula
A humán erőforrások állapota, és a nemzetiségek közötti viszony Kárpátalján: The state of human resources and the interethnic relations in the Transcarpathian region
Kiadás éve: 2012Szemán-Nagy Anita
Multiplex személyiség: pszichodiagnosztika és pszichoterápia
Kiadás éve: 2012Erős Vilmos
A szellemtörténettől a népiségtörténetig: tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról
Kiadás éve: 2012Mudrák József
A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története, 1914-1949
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Dusa Ágnes; Kovács Klára; Márkus Zsuzsanna; Nyüsti Szilvia; Sőrés Anett
Egyetemi élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok
Kiadás éve: 2012Dusa Ágnes; Kovács Klára; Márkus Zsuzsanna; Nyüsti Szilvia; Sőrés Anett
Egyetemi élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok
Kiadás éve: 2012Rácz Edit
Hungarian Language and Culture: a Coursebook for Beginners
Kiadás éve: 2012Orvosi kémia laboratóriumi gyakorlatok
Kiadás éve: 2012Szentandrássy Norbert
Élettani munkafüzet: gyógyszerész és molekuláris biológus hallgatók részére
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szentandrássy Norbert
Élettani munkafüzet: orvos- és fogorvostanhallgatók részére
Kiadás éve: 2012Szentandrássy Norbert
Exercise book: for pharmacy and molecular biology students
Kiadás éve: 2012Szentandrássy Norbert
Exercise book: for general medicine and dentistry students
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Puhl Antal; Szalai András; Vukoszávlyev Zorán
Árkádia: építészetelméleti jegyzet
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Birinyi András; Matesz Klára
Anatómia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012Laboratory practicals in medical chemistry
Kiadás éve: 2012Biophysics laboratory manual
Kiadás éve: 2012Biofizikai mérések: I. éves orvostanhallgatók részére
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Molnár László
Ideggyógyászat: alapismeretek, egyetemi előadások
Kiadás éve: 2012Bevezetés a családorvoslásba: egyetemi jegyzet az ÁOK V. éves hallgatói számára
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Andirkó István; Dombrádi Viktor
Molekuláris biológiai módszerek: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Bányász Tamás; Szűcs Géza; Szentandrássy Norbert
Élettani gyakorlatok: jegyzet
Kiadás éve: 2012Filep György
Talajtani alapismeretek
Kiadás éve: 2012


Debreczeni Attila
Csokonai költői életművének kronológiai rendje
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szabó Erzsébet
Általános orvosi parazitológia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012Veszprémi Bernadett
Felelősség a közszolgálatban: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012Gálné Kovács Irma
A Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület Emlékszobájának lakói
Kiadás éve: 2012Szabó Gyula
Császári és királyi szabadkőművesség: az osztrák szabadkőműves páholyok a dualizmus korában
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Imre László; Gönczy Monika
Pap Károly: 1872-1954 : az 1912-ben alapított Debreceni Egyetem első irodalomtörténet-professzora
Kiadás éve: 2012Surányi Béla
A legelő-rétműveléstől a gyepgazdálkodásig: a gyephasználat története : egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2012Debreceni professzorok művész szemmel: [100 éves a Debreceni Egyetem]
Kiadás éve: 2012Biológia: jegyzet az I. éves gyógyszerészhallgatók számára
Kiadás éve: 2012


Biológiai gyakorlatok: III. genetika, molekuláris biológia
Kiadás éve: 2012Furka István; Mikó Irén
Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret: a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére
Kiadás éve: 2012Orosz István; Barta János
A Debreceni Egyetem története, 1912-2012
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szűcs Lászlóné Siska Katalin
Az emberi jogok az arab világban
Kiadás éve: 2012Sági István
Elsősegélynyújtás
Kiadás éve: 2011


Balláné Kovács Andrea; Nagy Péter Tamás
Mezőgazdasági kémiai gyakorlat
Kiadás éve: 2011Lovas Kiss Antal
Társadalmi ünnepek közösségi funkciói az ezredfordulón
Kiadás éve: 2011Farkas István
Differenciálszámítás: gyakorlati jegyzet
Kiadás éve: 2011Bódi Ferenc; Fábián Gergely
Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon
Kiadás éve: 2011Drimba Péter
Gazdasági matematika és alkalmazott matematika példatár I.
Kiadás éve: 2011Körmendi Attila
A kóros játékszenvedély kognitív megközelítése
Kiadás éve: 2011Takács-Miklósi Márta
Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben
Kiadás éve: 2011Kis Tamás
A magyar szlengkutatás bibliográfiája
Kiadás éve: 2011Patrociny settlement names in Europe
Kiadás éve: 2011A trauma alakzatai
Kiadás éve: 2011


Gortka-Rákó Erzsébet
A gyermekvédelmi szakellátás helyzete
Kiadás éve: 2011Mohos Nagy Éva; Keönch Boldizsár
A magyar énekpedagógia születése és történelmi fejlődése a reformkortól napjainkig
Kiadás éve: 2011A szabadság felelőssége: írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére
Kiadás éve: 2011Erdődi Ferenc
Organic chemistry for premedical students
Kiadás éve: 2011
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Bereczki Judit
Evolúcióbiológia
Kiadás éve: 2011Semsei Imre
Gerontológia
Kiadás éve: 2011Mohos Nagy Éva
A magyar énekpedagógia születése és történelmi fejlődése a reformkortól napjainkig
Kiadás éve: 2011Szűcs Lászlóné Siska Katalin; Megyeri-Pálffi Zoltán; Papp László
Alkotmánytörténeti munkafüzet
Kiadás éve: 2011Györfy Beáta
Istoriceskoe izmenenie sintaksiceskogo statusa pricastnyh oborotov v azyke suzdal'skoj letopisi po lavrent'evskomu spisku
Kiadás éve: 2011Schwing, Josef
Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubien (Ungarn)
Kiadás éve: 2011Szabó Szilárd
Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között
Kiadás éve: 2011Keresztes László
Bevezetés a mordvin nyelvészetbe
Kiadás éve: 2011Tóth Zsombor
A koronatanú: Bethlen Miklós: az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus
Kiadás éve: 2011Kozma Tamás; Pataki Gyöngyvér
Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat
Kiadás éve: 2011Balázs István
A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig
Kiadás éve: 2011Sipka Péter Máté; Zaccaria Márton Leó
Európai és magyar szociális jog
Kiadás éve: 2011Michiel de Ruyter en Hongarije
Kiadás éve: 2011


Molnár László
Ideggyógyászat: alapismeretek, egyetemi előadások
Kiadás éve: 2011


Balogh László
Iskolai tehetséggondozás
Kiadás éve: 2011


Andirkó István; Dombrádi Viktor
Molekuláris biológiai módszerek: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2011
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Sági István
Elsősegélynyújtás
Kiadás éve: 2011Generatio Regenerationis: ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára
Kiadás éve: 2011
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv
Kiadás éve: 2011
Státusza: NEM RENDELHETŐ


A gazdasági szféra ügyletei
Kiadás éve: 2011Holló Gábor
Appunti di biologia
Kiadás éve: 2011


Láczay Magdolna; Bocsi Veronika
Tanulmányok
Kiadás éve: 2011Kissné Korbuly Katalin; Fekete János; Kormos Péter; Venter Zsolt; Láda Tünde
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből 1996-2011
Kiadás éve: 2011Fehér Zsigmond; Biró Sándor
Biológiai gyakorlatok: II. sejtbiológia
Kiadás éve: 2011Kazinczy Ferenc
Fogságom naplója
Kiadás éve: 2011Csiba László
A leggyakoribb neurológiai betegségek kezelése: (stroke, parkinsonismus, fejfájás, sclerosis multiplex, epilepszia)
Kiadás éve: 2011Petkó Mihály
Szövettan: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2011Birinyi András; Matesz Klára
Anatómia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2011Sziklai István
Oto-rhino-laryngology: lecture notes
Kiadás éve: 2011Bevezetés a családorvoslásba: egyetemi jegyzet az ÁOK V. éves hallgatói számára
Kiadás éve: 2011
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Reszegi Katalin
Hegynevek a középkori Magyarországon
Kiadás éve: 2011Győrffy Erzsébet
Korai ómagyar kori folyóvíznevek
Kiadás éve: 2011Belágyi József; Mátyus László; Nyitrai Miklós
Matematika
Kiadás éve: 2011Biofizikai mérések: I. éves orvostanhallgatók részére
Kiadás éve: 2011
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Sejtbiológia: laboratóriumi gyakorlatok
Kiadás éve: 2011Fogászati gyakorlatok: [gyakorlati munkafüzet]
Kiadás éve: 2011Gergely Pál
Organic and bioorganic chemistry for medical students
Kiadás éve: 2011Lecture book of neurosurgery for medical students
Kiadás éve: 2011
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Biophysics laboratory manual
Kiadás éve: 2011Csiba László
Fejezetek a neurológiából
Kiadás éve: 2011Nemes Zoltán
The technique of gross pathological description: a guide to postmortem room practice for medical students
Kiadás éve: 2011Paragh György
Tessék mondani!: segédkönyv a belgyógyászati anamnézis felvételéhez
Kiadás éve: 2011Kérdések-válaszok neurológiából
Kiadás éve: 2011Bányász Tamás; Szűcs Géza; Szentandrássy Norbert
Élettani gyakorlatok: jegyzet
Kiadás éve: 2011Gergely Pál
Introduction to bioinorganic chemistry for medical students
Kiadás éve: 2011Szűcs Géza; Szentandrássy Norbert
Physiological practice: a laboratory guide
Kiadás éve: 2011Fogorvosi pathologia: fogorvostan hallgatóknak
Kiadás éve: 2011Orvosi kémia laboratóriumi gyakorlatok
Kiadás éve: 2011Szentandrássy Norbert; Szűcs Géza
Exercise book
Kiadás éve: 2011


Teichmann Farkas
Biokémiai gyakorlatok
Kiadás éve: 2011Teichmann Farkas
Biochemistry practical guide
Kiadás éve: 2011Szentandrássy Norbert; Szűcs Géza
Élettani munkafüzet: orvos- és fogorvostanhallgatók részére
Kiadás éve: 2011Laboratory practicals in medical chemistry
Kiadás éve: 2011Ősz Katalin; Bényei Attila
Physical chemistry laboratory measurements: for students of pharmacy, chemistry and chemical engineering
Kiadás éve: 2011Dohos László
Vezényléstechnikai gyakorlatok: fúvóskarmesterek részére
Kiadás éve: 2011Juhász Lajos; Kozák Lajos
Vadászati állattan: madarak : alapképzésben (BSc) részt vevő hallgatók számára
Kiadás éve: 2011Pfau Ernő; Posta László
Vállalatgazdasági alapfogalmak
Kiadás éve: 2011Havas László
Florus: az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója
Kiadás éve: 2011Bényei Tamás
Traumatikus találkozások: elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára
Kiadás éve: 2011Valastyán Tamás
Huszonöt fennsík: a művészetektől a tudományokig
Kiadás éve: 2011Szikszainé Nagy Irma
A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben
Kiadás éve: 2011Hajnády Zoltán
A lét tüze: a fénylő logosz
Kiadás éve: 2011Mező Ferenc
Interdiszciplináris kutatás: a Debreceni Egyetem hallgatóinak tanulmányai
Kiadás éve: 2011Szemán-Nagy Anita
A korai kapcsolati élmények szerepe a várandósság alatti depresszióban
Kiadás éve: 2011Dobi Edit
A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés
Kiadás éve: 2011Bódi Katalin; Tóth Judit, D.
Testinterpretációk
Kiadás éve: 2011Bíró Péter
Vizsgálati módszerek és értékelő eljárások a halbiológiában
Kiadás éve: 2011Bagossi Edit
Pietro Metastasio színpadi művei Magyarországon: a metastasiói melodráma hatása a 18-19. századi magyar drámára és színházművészetre
Kiadás éve: 2011Lóki József; Szabó József
A külső erők geomorfológiája: környezettan és környezettudományi szakosoknak
Kiadás éve: 2011


Sárosi György
A hegedűjáték történeti, pedagógiai és módszertani háttere
Kiadás éve: 2011Szikszainé Nagy Irma
Stíluselemzés, stílusértékelés, stílusművelés: stilisztikai gyakorlókönyv
Kiadás éve: 2011Emri József; Győri Béla; Lázár István
Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlatok: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2011A gazdasági társaságok megszűnése
Kiadás éve: 2011Bodó Imre
Háziállatok génvédelme: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2011A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok
Kiadás éve: 2011Vecsernyés Miklós; Regdon Géza
Recepturai gyógyszerkészítés: gyakorlati jegyzet II. és III. éves gyógyszerészhallgatók részére
Kiadás éve: 2011


Imre Mihály
Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére
Kiadás éve: 2011Sárváry Andrea
Egyén a családban: a családpszichológia alapjai
Kiadás éve: 2011Takács Miklós
Ady, a korai Rilke és az "Istenes vers"
Kiadás éve: 2011Surányi Béla
Világgazdaságtan: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2011Balku Anett; Dusa Ágnes; Sőrés Anett
Ifjúsági élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok
Kiadás éve: 2011Balogh László Levente
Az erőszak kritikája: tanulmányok
Kiadás éve: 2011Gunda Tamás; Sztaricskai Ferenc
A gyógyszerészi kémia alapjai III.: fertőtlenítőszerek, antibiotikumok és kemoterapeutikumok, tumorellenes gyógyszerek
Kiadás éve: 2011


Tóthmérész Béla
Diverzitás és mérése
Kiadás éve: 2011Questions and answers: (neurology)
Kiadás éve: 2011Baloghné Nyakas Antónia
Mezőgazdasági növénytan alapjai: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2010Rácz Sámuel
A' borbelyi tanításoknak első darabja az anatómiáról, physiológiáról, pathologiáról, materia medicáról, chirurgiáról és bábaságról, mellyet ki-adott Rácz Sámuel ... Pesten a' physiologiának ... rendes prófessora ...
Kiadás éve: 2010


Loch Jakab; Kiss Szendille
Agrokémia: BSc hallgatók számára
Kiadás éve: 2010Questions and answers: (neurology)
Kiadás éve: 2010Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből
Kiadás éve: 2010Kardos Tamás
Tüdőgyógyászat: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2010Borbélyné Hunyadi Éva
Gyógy- és fűszernövények termesztése: egyetemi jegyzet : gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó Fsz, mezőgazdasági mérnök BSc, növénytermesztő mérnök BSc, kertészmérnök BSc
Kiadás éve: 2010Szűcs Géza; Szentandrássy Norbert
Physiological practice: a laboratory guide
Kiadás éve: 2010Papp Mária; Mikóné Hamvas Márta
A magvas növények életmenete és alaktana
Kiadás éve: 2010Papp Mária
A növényi sejt
Kiadás éve: 2010Interdiszciplináris kutatás a Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontjában
Kiadás éve: 2010Zwischen Kulturen und Disziplinen: Festschrift für Magdolna Balkányi
Kiadás éve: 2010A mondat becsülete: írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére
Kiadás éve: 2010Póczos Rita
Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása
Kiadás éve: 2010Teichmann Farkas
Biokémiai gyakorlatok
Kiadás éve: 2010Tiba Zsolt
Dynamic driveline modeling
Kiadás éve: 2010Vargáné Bosnyák Ildikó
A közösségi támogatások szerepe az egyenlőtlenségek csökkentésében: The role of community subventions in decreasing income inequality
Kiadás éve: 2010Surányi Béla
Ember, természet, kultúra
Kiadás éve: 2010Surányi Béla
Gazdaságtörténet: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2010Surányi Béla
Az állattenyésztés története: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2010Valyon Eszter
A nyelvi képek osztályozása és elméleti megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikában
Kiadás éve: 2010Baranyai Norbert
"... valóságból táplálkozik s mégis költészet": Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei
Kiadás éve: 2010Szekeres Csilla
Tempora et mores: etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr. e. I. sz. és Kr. u. I. sz. között
Kiadás éve: 2010Barta István
Kristály- és ásványtani alapismeretek
Kiadás éve: 2010Dávid Gyula
A conceptual idioms dictionary
Kiadás éve: 2010Szűcs Lászlóné Siska Katalin
A nemzetközi jog alapkérdései a nemzetközi kapcsolatok elméletének és történetének viszonylatában
Kiadás éve: 2010Joyce, Davis D.; Glant Tibor
United States history: a brief introduction for Hungarian students
Kiadás éve: 2010Szerves kémiai praktikum
Kiadás éve: 2010Berényi Sándor
Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok: gyógyszerészhallgatók számára
Kiadás éve: 2010Általános és humángenetika: jegyzet : I. éves orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatók számára, valamint a népegészségügyi képzés céljaira
Kiadás éve: 2010Tóth László
Gyógynövények, drogok, fitoterápia
Kiadás éve: 2010Tóth László
Gyógynövények, drogok, fitoterápia
Kiadás éve: 2010Csiba László
Fejezetek a neurológiából
Kiadás éve: 2010Barta István
Kristálytani alapok: kristályalaktan
Kiadás éve: 2010Török Péter; Tóthmérész Béla
Növényökológiai alapismeretek
Kiadás éve: 2010Török Péter; Lukács Balázs András; Tóthmérész Béla
Terepi módszerek a vegetáció vizsgálatához
Kiadás éve: 2010Maticsák Sándor; Tarvainen, Anna
Finn nyelv
Kiadás éve: 2010


Teichmann Farkas
Biochemistry practical guide
Kiadás éve: 2010Fényes Hajnalka
A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban: a nők hátrányainak felszámolása?
Kiadás éve: 2010Radócz László
A nagymarosi szelídgesztenyések története, ápolása, védelme
Kiadás éve: 2010Xenia: tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére
Kiadás éve: 2010Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I.: tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára
Kiadás éve: 2010Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből: tansegédlet joghallgatók számára
Kiadás éve: 2010Bódi Katalin
Könny és tinta: a magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere
Kiadás éve: 2010Tiba Zsolt
Machine drawing
Kiadás éve: 2010Szabó László Tamás
Bevezetés a tanári mesterségbe
Kiadás éve: 2010Varju Márton
Bevezetés az Európai Unió közpolitikai rendszerébe
Kiadás éve: 2010Helyi önkormányzatok: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2010Tamásiné Dsupin Borbála
A népi játékok és a mozgás funkciója az óvodás korosztály személyiségfejlődésében
Kiadás éve: 2010Pálfi Sándor
A magyar óvodai projektpedagógia elméleti alapjai
Kiadás éve: 2010Móré Mariann
A társadalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai
Kiadás éve: 2010Szilágyi Péterné
60 éves a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Könyvkötészete: a Könyvkötészet alakulása a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában 1950-től napjainkig : a szerző visszaemlékezése
Kiadás éve: 2010Szűcs Lászlóné Siska Katalin; Megyeri-Pálffi Zoltán; Papp László
Jogtörténeti munkafüzet
Kiadás éve: 2010Pénzes János
Területi jövedelmi folyamatok az Észak-alföldi régióban a rendszerváltás után: Investigation of the determinant spatial inequality processes in the Northern Great Plain region in international context
Kiadás éve: 2010Biophysics laboratory manual
Kiadás éve: 2010Nemes Zoltán
The technique of gross pathological description: a guide to postmortem room practice for medical students
Kiadás éve: 2010Kérdések-válaszok neurológiából
Kiadás éve: 2010Szarka Krisztina; Kardos Gábor
Pharmaceutical microbiology: lecture notes for pharmacy students
Kiadás éve: 2010Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat
Kiadás éve: 2010


Debreczeni Attila; Gönczy Monika
Ragyogni és munkálni: kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről
Kiadás éve: 2010Hoffmann István
A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás
Kiadás éve: 2010Rédei Károly
Ültetvényszerű fatermesztés
Kiadás éve: 2010Marschalkó Gabriella; Zatik János
Tessék mondani! (szülészet, nőgyógyászat): segédkönyv a nőgyógyászati anamnézis felvételéhez
Kiadás éve: 2010Fogorvosi pathologia: fogorvostan hallgatóknak
Kiadás éve: 2010Pántzél Pál; Fazakas Gergely Tamás
Pántzél Pál önéletírása és más munkái
Kiadás éve: 2010S. Szabó Márta
Bárdos Szimpóziumok: 25 év, 25 előadás
Kiadás éve: 2010Tamás Attila
Visszatekintés: életrajzi jegyzetek
Kiadás éve: 2010Matesz Klára
Funkcionális neuroanatómia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2010Bányász Tamás; Szűcs Géza; Szentandrássy Norbert
Élettani gyakorlatok: jegyzet
Kiadás éve: 2010Orvosi kémia laboratóriumi gyakorlatok
Kiadás éve: 2010Anatómia: egyetemi jegyzet
Kiadás éve: 2010Bevezetés a családorvoslásba: egyetemi jegyzet az ÁOK V. éves hallgatói számára
Kiadás éve: 2010
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Csapó Zsolt
Nemzetközi kereskedelempolitika
Kiadás éve: 2010Sándorfi Edina, M.
A mimézisen túl: Goethe, Fontane és Rilke rejtett esztétikája
Kiadás éve: 2010Szabó József
Informatikai matematikai alapvetés
Kiadás éve: 2010Papp Mária; Mikóné Hamvas Márta
A magvas növények életmenete és alaktana
Kiadás éve: 2009Meteorológiai műszerek
Kiadás éve: 2009Tasi Réka
Az isteni szó barokk sáfárai
Kiadás éve: 2009Martonné Erdős Katalin
Magyarország tájföldrajza: környezettantanár, földrajztanár, környezetkutató és geográfus szakos hallgatóknak
Kiadás éve: 2009Fényes Tibor
Atommagfizika
Kiadás éve: 2009


Csokonai Vitéz Mihály; Hovánszki Mária
Csokonai Vitéz Mihály énekelt költészete: elektronikus kritikai kiadás
Kiadás éve: 2009Kazinczy Ferenc; Czibula Katalin; Demeter Júlia
Külföldi játszószín
Kiadás éve: 2009Kazinczy Ferenc; Orbán László
Pályám emlékezete
Kiadás éve: 2009Kazinczy Ferenc; Borbély Szilárd; Bodrogi Ferenc Máté
Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig: önállóan megjelent fordításkötetek
Kiadás éve: 2009Szemesi Sándor
Bevezetés a nemzetközi jog tanulmányozásába
Kiadás éve: 2009Nemes Zoltán
Antik álmok álmodója: Sarkady János életútja, tudományos munkássága, szakirodalmi és fordítói tevékenysége
Kiadás éve: 2009Knapp Éva; Tüskés Gábor
Sedes Musarum: neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon
Kiadás éve: 2009Bényei Tamás
Az ártatlan ország: az angol regény 1945 után
Kiadás éve: 2009Fonalka Mária; Jagusztin László
Visszavonások könyve
Kiadás éve: 2009Papp Mária
A növények szövetei és a szervek szövettana
Kiadás éve: 2009Kálai Sándor
Papok és orvosok: vallási és tudományos diskurzus Émile Zola regényciklusában
Kiadás éve: 2009Rózsa Erzsébet
A modern világ prózája: Hegel-tanulmányok
Kiadás éve: 2009Szabó Tibor
Itáliai anzix: morálfilozófiai és eszmetörténeti tanulmányok
Kiadás éve: 2009Bánfalvi Gáspár
Molekuláris sejtbiológia
Kiadás éve: 2009Kis Tamás
A magyar katonai szleng szótára
Kiadás éve: 2008Keczán Mariann
"Mind kántál, aki sorsot örökölt": Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája, 1951-56
Kiadás éve: 2008Glant Tibor
Kettős tükörben: Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpolitikában az első világháború idején
Kiadás éve: 2008Konyáriné Loós Andrea; Szerepi Sándor; Márkus Edina; Móré Mariann; Gortka-Rákó Erzsébet
Társadalomtudományi tanulmányok
Kiadás éve: 2008Penke Olga
Műfaji kísérletek Bessenyei György prózájában
Kiadás éve: 2008Tanulmányok Nagy Gáspárról
Kiadás éve: 2008Árnyas Ervin Mihály; Rácz István András
Állatrendszertani gyakorlatok
Kiadás éve: 2008Pasztercsák Ágnes
A népábrázolás hagyományának módosulása a XX. század első felének finn prózairodalmában
Kiadás éve: 2007Petelei István
Petelei István összes novellái
Kiadás éve: 2007Jagusztin László; Fonalka Mária
Örök női archetípusok
Kiadás éve: 2007Maticsák Sándor
Vándorló napok: a hét napjainak elnevezése az európai nyelvekben
Kiadás éve: 2007Görömbei András
Sütő András
Kiadás éve: 2007Országh László; Virágos Zsolt
Országh László válogatott írásai
Kiadás éve: 2007Séllei Nóra
Mért félünk a farkastól?: feminista irodalomszemlélet itt és most
Kiadás éve: 2007Séllei Nóra
A nő mint szubjektum, a női szubjektum
Kiadás éve: 2007Gyekiczky Tamás
Iratok a polgári peres és nemperes eljárások köréből
Kiadás éve: 2007Vasfüggöny Keleten: iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955)
Kiadás éve: 2007Maticsák Sándor
Vándorló napok: a hét napjainak elnevezése az európai nyelvekben
Kiadás éve: 2006Gáspár Dorottya
Pannonia régészete
Kiadás éve: 2006Jagusztin László; Fonalka Mária
A szavak érzéki csábítása: narratív szövegvilágok a szenzualitástól a metanyelvig
Kiadás éve: 2006Veressné Gönczi Ibolya
Drogmegelőzés: szöveggyűjtemény
Kiadás éve: 2006Bitskey István
Mars és Pallas között: múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban
Kiadás éve: 2006Gyekiczky Tamás
Előadások a polgári eljárásjog köréből
Kiadás éve: 2006


Rácz István, D.
A másik ország: az angol költészet 1945 után
Kiadás éve: 2006Szűcs Lászlóné Siska Katalin; Szemesi Sándor
A nemzetközi jog története
Kiadás éve: 2006A könyvtári munka jogi szabályozása Magyarországon: oktatási segédlet informatikus könyvtáros szakos hallgatók számára
Kiadás éve: 2006Balogh László
József Attila
Kiadás éve: 2005Debreczeni Attila; Gönczy Monika
"Et in Arcadia ego": a klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése
Kiadás éve: 2005Schedius Lajos
Doctrina pulcri: Schedius Lajos János széptani írásai
Kiadás éve: 2005Bényei Péter; Gönczy Monika
Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban
Kiadás éve: 2005Fonalka Mária; Jagusztin László
Mozart és Salieri
Kiadás éve: 2005A prózaíró Németh László
Kiadás éve: 2005Lőrinszky Ildikó
Utazás Karthágóba: Kelet és mítosz Flaubert műveiben, a fiatalkori írásoktól a Szalambóig
Kiadás éve: 2005Taxner-Tóth Ernő
(Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben
Kiadás éve: 2005Görömbei András; Nagy László
Nagy László költészete
Kiadás éve: 2005Debreczeni Attila
Első folyóirataink: Magyar Museum
Kiadás éve: 2004Kurdi Mária
Otthonkeresés a színpadon: beszélgetések ír drámaírókkal
Kiadás éve: 2004Lőkös István
Nemzettudat és regény: Magyarságkép a 19. századi horvát szépprózában
Kiadás éve: 2004Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban
Kiadás éve: 2004Bitskey István; Oláh Szabolcs
Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban
Kiadás éve: 2004Bibó István; Dénes Iván Zoltán; Balogh Iván; Tóth László Dávid
Bibó István egyetemi előadásai, 1942-1949
Kiadás éve: 2004Vallasek Júlia
Elváltozott világ: az erdélyi magyar irodalom 1940-44 között
Kiadás éve: 2004Márkus Béla
Tanulmányok Kányádi Sándorról
Kiadás éve: 2004Retorikák a barokk korból
Kiadás éve: 2003Tamás Attila
Határhelyzetben: gondolkodás irodalomról, művészetekről
Kiadás éve: 2003Az aktuális Hegel: tanulmánykötet a Münsteri Wilhelmsuniversität és a Debreceni Egyetem együttműködésében
Kiadás éve: 2003Neumark Tamás
Integrált helyi jóléti rendszerek: a közösségi gondozás közös érdekeltségű együttműködése
Kiadás éve: 2003Rőszer Tamás; Serfőző Zoltán
Practicum zooanatomicum: gyakorlati állatanatómia : gyakorlati jegyzet elsőéves biológia tanár, biológus, biotechnológus, környezettan tanár és molekuláris biológus hallgatók számára az állatanatómia gyakorlatok követéséhez
Kiadás éve: 2003


Barta János; Imre László; Gönczy Monika
Arany János és kortársai
Kiadás éve: 2003Kodolányi Gyula
Amerika ideje: esszék modernizmusról,modernségről
Kiadás éve: 2003Márkus Béla
Tanulmányok Szilágyi Istvánról
Kiadás éve: 2003Séllei Nóra
Tükröm, tükröm...: írónők önéletrajzai a 20. század elejéről
Kiadás éve: 2002Rácz István
Egyház és társadalom: a Debreceni Tractus vagyona és gazdálkodása a 18-19. század fordulóján
Kiadás éve: 2002Nagyari József; Győri L. János
Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683)
Kiadás éve: 2002Ködöböcz Gábor
Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében: a poétikai módosulások természete a daloktól a "szövegekig"
Kiadás éve: 2002Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban
Kiadás éve: 2002Várnai Judit Szilvia; Kis Tamás
A szlengkutatás 111 éve
Kiadás éve: 2002Finnország története
Kiadás éve: 2002Szalay Edina; Molnár Ádám
A nő többször: neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben
Kiadás éve: 2002Tanulmányok Sütő Andrásról
Kiadás éve: 2002Gábor Csilla
Káldi György prédikációi: források, teológia, retorika
Kiadás éve: 2001Nagy Gábor
"...legyek versedben asszonánc": Baka István költészete
Kiadás éve: 2001Smirnov, Igor' Pavlovi; Kukucska Csilla
Lét és alkotás
Kiadás éve: 2000Hász-Fehér Katalin
Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első felében: (Fáy András irodalomtörténeti helye)
Kiadás éve: 2000Oláh Szabolcs
Hitélmény és tanközlés: Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata
Kiadás éve: 2000In honorem Tamás Attila
Kiadás éve: 2000Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen
Kiadás éve: 2000Mi a szleng?: tanulmányok a szleng fogalmáról
Kiadás éve: 1999Rácz István, D.
A szép majdnem igaz: Philip Larkin költészete
Kiadás éve: 1999Tanulmányok Csoóri Sándorról
Kiadás éve: 1999


Gángó Gábor
Eötvös József az emigrációban
Kiadás éve: 1999In honorem Czine Mihály
Kiadás éve: 1999Németh László irodalomszemlélete
Kiadás éve: 1999Debreczeni Attila
Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben
Kiadás éve: 1998Bolyai Farkas; Borbély Szilárd
Drámák
Kiadás éve: 1998"Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi": a XX. század eleji magyar avantgárd irodalom
Kiadás éve: 1998Szilágyi Márton; Pajor Gáspár
Kármán József és Pajor Gáspár Urániája
Kiadás éve: 1998Mezei Márta
A kiadó "mandátuma"
Kiadás éve: 1998Motívumkutatás és mítoszkritika: komparatisztikai tanulmányok
Kiadás éve: 1998Katona Gábor
Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete
Kiadás éve: 1998Rácz István
Protestáns patronátus: Debrecen város kegyurasága
Kiadás éve: 1997Kis Tamás
A szlengkutatás útjai és lehetőségei
Kiadás éve: 1997Abádi Nagy Zoltán
Világregény - regényvilág: amerikai íróinterjúk
Kiadás éve: 1997Borhi László
Megalkuvás és erőszak: az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon, 1944-1949
Kiadás éve: 1997Kisfaludy Sándor; Debreczeni Attila; Bódi Katalin; Orosz Beáta; Szép Beáta
Szépprózai művek
Kiadás éve: 1997Horváth János; Gönczy Monika
Tanulmányok
Kiadás éve: 1997Lőkös István
Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei
Kiadás éve: 1997Molnos Angéla
Az idő kérdése: a rövid lélekelemző kezelés lényege
Kiadás éve: 1997Irodalom, politika, élet (1945-1979): szöveggyűjtemény
Kiadás éve: 1997


Folytonosság vagy fordulat?: (a felvilágosodás kutatásának időszerü kérdései)
Kiadás éve: 1996Márkus Béla
Átdolgozások kora: Sarkadi Imre és a sematizmus
Kiadás éve: 1996Imre Mihály; Csonka Ferenc
"Magyarország panasza": a Querella Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában
Kiadás éve: 1995

DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz