+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Petőfi S. János
A szemiotikai textológia mint integratív szövegtani diszciplína megalkotása felé: kalauz a szövegtani kutatáshoz
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ
DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz