+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Kazinczy Ferenc; Orbán László
Pályám emlékezete
Státusza: RENDELHETŐ
ISBN száma: 9789634732983
Kiadás éve: 2009
Kért mennyiség: DB


Ismertető: A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működő akadémiai kutatóhely, a Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport 2007-től konzorciumi formában működve fogja össze az Eötvös Loránd, illetve a Szegedi Tudományegyetem társintézeteit, tanszékeit, illetve más intézményekben dolgozó kollégákat, hogy Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadása, az életmű tervszerű és teljességre törekvő feltárása megvalósulhasson. A sorozat nyitó kötetét veheti most kezébe az olvasó. Kazinczy Ferenc irodalmi munkássága, kultúraszervező tevékenysége és személyes fellépése fél évszázadig meghatározó volt Magyarország szellemi életében. II. József korától a reformkorig - az első önálló magyar nyelvű folyóirattól az akadémia elődjét jelentő Magyar Tudós Társaságig - szinte minden jelentős hazai kulturális és közéleti vállalkozásban része volt. Fogsága után személyes tekintélyével és levelezésével hatott. A halála után kibontakozó Kazinczy-kultusz végképp az alkotót és korát helyezte az érdeklődés homlokterébe. Így nem meglepő, ha munkáinak kritikai igényű kiadását a 19. század végén nem a szépirodalmi művek, hanem a levelezés sajtó alá rendezésével kezdték meg. A jelenleg 23 kötetből álló sorozat utolsó darabja 1960-ban jelent meg. A terjedelmében, információbőségében egyedülállóan gazdag és átfogó levelezés a korszak minden kutatójának elsőrendű forrása. A levelezéshez fogható jelentőségű önéletrajzi szövegcsoport rendszeres feltárása és kritikai kiadása azonban mindeddig nagy adóssága volt a magyar irodalomtudománynak. Kazinczy önéletírói tevékenysége az életmű egészét átfogja, keletkezésében, kidolgozásában, terjedelmében és műfajában távoli szövegeket rendel egymáshoz. A jelen kötet ezért nemcsak a hagyományosan emlékiratnak, önéletírásnak vagy naplónak tekintett szövegeket vette figyelembe, hanem ezen túlmenően több tízezer oldal terjedelmű szöveghagyatékból válogatott. A kötetünk tartalma 6 "Pályám emlékezete", 4 "önéletrajz", 13 "napló" és 70 kisebb-nagyobb "feljegyzés". A kiválasztott szövegek többsége "ugyanazt" beszéli el, hiszen azonosak a szereplők, továbbá megegyezik a cselekmény tere és ideje is. Az eltérések azonban - a levelezésből már ismert módon - zavarba ejtő gazdagságot rejtenek. A keletkezéstörténeti és műfajelméleti kérdések sokaságát felvető szövegkapcsolatok feltárása érdekében kiadványunk olyan technikai megoldást keresett, amely az önálló státusú szövegeket speciális szerkesztői apparátussal adja közre. Ez teszi lehetővé a szövegek genetikus szemléletű, keletkezéstörténeti érdekeltségű összeolvasását a margináliák segítségével, melyek már egy jövőbeni elektronikus kiadás kapcsolóelemeire, linkjeire utalnak előre.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 164
A * mezők kitöltése kötelezőAz Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.
A Debreceni Egyetemi Kiadó
Adatkezelési tájékoztatóját elfogadom:
Megrendelés elküldése


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz