+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Kazinczy Ferenc; Borbély Szilárd; Bodrogi Ferenc Máté
Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig: önállóan megjelent fordításkötetek
Státusza: RENDELHETŐ
ISBN száma: 9789634732969
Kiadás éve: 2009
Kért mennyiség: DB


Ismertető: Kazinczy Ferenc az 1780-as évek elejétől 1831-es haláláig, vagyis mintegy ötven esztendőn keresztül aktív résztvevője volt a magyar szellemi életnek, ebből 25-30 éven át meghatározó szerepet játszott a folyamatok alakításában. Ez idő alatt létrejött hagyatéka mérhetetlen gazdagságú, sok tekintetben máig kiaknázatlan forrást jelent a korszak művelődés- és irodalomtörténetének vizsgálatához. Az újabb kutatási eredmények fényében elmondható, hogy az életmű nemcsak forrásként kiemelt fontosságú. Ahhoz azonban, hogy ez a belátás a maga teljességében körvonalazódhasson, elengedhetetlen a hagyaték egészének korszerű textológiai feltárása. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működő akadémiai kutatóhely (Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport), amely 2007-től konzorciumi formában működve összefogja a DE, az ELTE és a SZTE társintézeteit, tanszékeit, illetve más intézményekben dolgozó kollégákat, Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadásával az életmű tervszerű és teljességre törekvő feltárását tekinti céljának. Az anyag jellegének és mennyiségének ismeretében szövegkiadói programját az elektronikus és papíralapú kiadás kettős, egymásra épülő, párhuzamos fejlesztésével kívánja megvalósítani. A könyvsorozatban két alapvető kiadástípus jut szerephez: a forrásközlés és a genetikus elvű feldolgozás. Jelen kötet, amely a Kazinczy Ferenc életében önálló kiadványként megjelent fordításokat tartalmazza, forráskiadás: tizenkét ma már alig hozzáférhető könyvet tesz közzé, kritikai feldolgozásban, köztük olyan, a kortársakra nagy hatást gyakorló munkákat (a Gessner-fordítást és a Bácsmegyeyt), amelyek az irodalomtörténeti hagyományban is kiemelt helyet foglalnak el. Kazinczy életművében köztudottan kitüntetett jelentőséggel bírnak a fordítások, hiszen a korban kivételesen hosszú és termékeny írói pályáját végigkísérték. E kötet szövegein Kazinczy fordítói gyakorlatának és elveinek a változása követhető végig: láthatjuk az esetlegesen választott első fordítását készítő, még botladozó stílusú diákot és az érett, határozott célok jegyében dolgozó széphalmi mestert.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 164
A * mezők kitöltése kötelezőAz Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.
A Debreceni Egyetemi Kiadó
Adatkezelési tájékoztatóját elfogadom:
Megrendelés elküldése


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz