+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Váczy János; Kováts Dániel
Kazinczy Ferencz és kora I-II.
Státusza: RENDELHETŐ
ISBN száma: 9789633182154
Kiadás éve: 2012
Kért mennyiség: DB


Ismertető: VÁCZY JÁNOS (1859-1918) neve szorosan összekapcsolódott Kazinczy Ferenc életművének feltárásával, kutatói nemzedékek sora építhetett filológiai munkásságának eredményeire, elsősorban Kazinczy levelezésének kiadására, amely 21 kötetben jelent meg és 5393 levelet tartalmaz. A levelezés ismeretében Váczy János felkészülten vállalkozhatott Kazinczy korának és életművének monografikus feldolgozására. Az első életszakaszt tárgyaló 639 oldalas kötet 1915-ben jelent meg Kazinczy Ferencz és kora címmel. Készült a folytatás is, a befejezésre azonban nem futotta a szerző életidejéből, a II. kötet kéziratban és befejezetlenül ránk maradt fejezetei a Kazinczy Ferenc Társaság Széphalom című évkönyvében láttak napvilágot folytatásokban az 1990-es évektől kezdődően. Váczy műve - mint Fried István megállapítja - "töredékességében is megkerülhetetlen darabja lett nemcsak a Kazinczy-kutatásnak, hanem a korszak (s nemcsak az életrajz) pontosabb ismeretét célzó feldolgozásoknak is". Minthogy nagy Kazinczy-monográfia Váczy János művét követően sem készült, indokoltnak látszik e mindmáig legteljesebb, de együtt soha meg nem jelent összefoglalás közzététele. Az utóbbi száz év persze sok ismeretet felszínre hozott, számos újabb értékelési szempontot kínált fel, egészen új elméleti pozíciókat alakított ki a kutatások számára, amelyek következtében az egyes művek, irodalmi irányok, törekvések más megvilágításba kerülnek, mint ahogyan Váczy megítélte őket. Az általa rögzített és közvetített tudás azonban ma is hasznosítható, helyenként gondolatébresztő, vitára serkentő. Addig is, míg - talán éppen a teljes Kazinczy-életmű megindult kritikai feldolgozása és közzététele nyomán - el nem készül egy új szintézis, a Váczy által festett korkép és írói portré közérdeklődésre tarthat számot, mai olvasókra találhat.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 184
A * mezők kitöltése kötelező


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz