+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv
Státusza: NEM RENDELHETŐ
ISBN száma: 9789633181713
Kiadás éve: 2011
Kért mennyiség: DB


Ismertető: Bevezető: "A közigazgatás-elmélet témakörében írt egyetemi jegyzet célja az igazgatásszervező mesterképzés keretében szereplő törzsanyag oktatásának elősegítése. Ahogy a tantárgyi tematikában is szerepel: "A közigazgatás elmélet elnevezésű tárgy a mesterképzés első szemeszterben kerül meghirdetésre, mint alapozó tárgy." A tananyaga szorosan kapcsolódik az igazgatásszervező képzés Közigazgatás alapintézményei és Közigazgatási jog tárgyak során oktatott anyagrészekhez. A tárgy keretében először a közigazgatás, illetve a közigazgatási jog elméleti kérdései kerülnek tárgyalásra, majd a közigazgatás-tudomány egyes meghatározó nemzetközi irányzatai és a magyar klasszikusok bemutatása következik. A félév végén a hallgatók betekintést nyerhetnek a közigazgatás kutatásának intézményrendszerébe is. Ennek érdekében a tananyagban először rögzítésre kerül a közigazgatás elmélet fogalma és tárgya, és áttekintésre kerülnek a közigazgatás alapfogalmai, valamint a közigazgatás helyére vonatkozó nézetek az alapvető államhatalmi ágak és funkciók rendszerében. Részletesen tárgyalja a jegyzet a közigazgatás sajátosságainak, intézményrendszerének és működésének elvi kérdéseit. Ezekből külön kiemelésre kerül a közigazgatás és a közigazgatási jog kapcsolata jogállami körülmények közt, a közigazgatás döntései, valamint a közigazgatási aktustan. A közigazgatás személyzete ugyancsak fontos témaköre az anyagnak. A jegyzet feldolgozza a közigazgatás-tudomány főbb irányzatait és napjainkra jellemző változásait, kitekintést ad továbbá a közigazgatás-tudomány hazai és nemzetközi intézményrendszerére. A jegyzet hasznos kiegészítése lehet továbbá a jogászképzés egyik központi elemét jelentő közigazgatási jog általános részi tananyagnak is. A vázolt célkitűzések megvalósításának folyamatában azonban meg kell jegyezni azt is, hogy az igazgatásszervezői képzéssel foglalkozó karokon megjelent eddigi jegyzetek tartalmilag és hangsúlyaikat tekintve egymástól igen eltérőek, kifejezve a képzésben megnyilvánuló helyi sajátosságokat és a lehetséges eltérő megközelítési módokat egyaránt. E tekintetben jelen jegyzet is követi a kialakult hagyományokat és főként az eddigi oktatási tapasztalatokra épít felépítésében és tartalmában egyaránt."

DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz