+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Győrffy Erzsébet
Korai ómagyar kori folyóvíznevek
Státusza: Nincs pontos adat
ISBN száma: 9789633181225
Kiadás éve: 2011
Kért mennyiség: DB


Ismertető: A kiadvány három nagyobb fejezetből áll. Az első fejezetben a magyar víznevekkel foglalkozó jelentősebb tanulmányokat, monográfiákat foglalja össze. A második nagy egység két alfejezetre tagolódik: először a folyóvíznév terminust járja körül, majd a víznevek jelentéstani alapú elemzését végzi el, külön hangsúlyt fektetve a többnevűség és a szakasznevek problematikájára. A harmadik fejezet a dolgozat központi része: a folyóvíznevek névrendszertani vizsgálatát tartalmazza, amelyet kiegészít a korai ómagyar kori folyóvízneveket alkotó vízrajzi köznevek részletes bemutatásával is. E helyütt a szerkezeti analízis mellett keletkezéstörténeti szempontból is elemzi a korai ómagyar kori víznévanyagot. A névrendszertani fejezet egyes témaköreiben a szerző célszerűnek látta a kronológiai határokat némileg kitágítani annak érdekében, hogy azokra a lényeges összefüggésekre is rámutathassak, amelyek felszínre kerüléséhez a korai ómagyar kori névkincs önmagában nem lett volna elegendő. E kiterjesztett névanyag segítségével először arra keresi a választ, hogy folyóvízneveink mennyire mutatnak állandóságot kronológiai és területi szempontból, majd a folyóvízneveknek a más helyfajták elnevezéseiben (azaz a településnevekben, hegynevekben, várnevekben, tájnevekben stb.) betöltött szerepéről szól. Az utolsó, összehasonlító természetű alfejezet pedig a folyóvízneveknek és a névrendszertanilag hozzájuk legközelebb álló tóneveknek a hasonlóságait és eltéréseit veszi számba.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 174
A * mezők kitöltése kötelezőAz Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.
A Debreceni Egyetemi Kiadó
Adatkezelési tájékoztatóját elfogadom:
Megrendelés elküldése


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz