+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Fényes Hajnalka Zsuzsanna
A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban: a nők hátrányainak felszámolása?
Státusza: Nincs pontos adat
ISBN száma: 9789633180266
Kiadás éve: 2010
Kért mennyiség: DB


Ismertető: A szerző annak a jelenségnek kutatására vállalkozott, amire az ezredforduló óta lehetett felfigyelni, s amit a szerző szellemesen 'pink education'-nek ('rózsaszín oktatásnak') nevez. A kifejezés arra utal, hogy a vizsgált határ menti térség felsőoktatási és érettségit adó intézményeiben szignifikánsan magas a nőhallgatók aránya. A szerző tudományos érdeklődése nem előzmény nélküli. Korábbi kutatásai során az államszocializmus idejében alkalmazott felvételi kvótáknak a hallgatói összetételre gyakorolt hatását vizsgálta. Érdeklődése a rendszerváltozás nyomán bekövetkezett felsőoktatási expanzió hallgatói kompozícióra ható befolyása felé fordult, s e kompozíció egyik legszembeötlőbb vonását vette górcső alá, ami a különböző nemek eltérő felsőoktatási magatartásának komplex problémája felé kalauzolta figyelmét. A szerző fontos erényének tartható, hogy a nemek oktatási magatartásának elemzésekor kerüli a divatos, ideologikus magyarázatokat, ehelyett a tényeket szigorúan és akkutátusan elemzi. Tudományos tisztességre törekvése kiemelkedő, őrizkedik a túláltalánosítástól, a misztifikációtól, és a genderkutatások néhol ideologikus megállapításainak tekintélyétől sem szédül meg. A mű összességében jelentős, figyelemre méltó eredményekkel járul hozzá a nemek eltérő felsőoktatási továbbtanulási magatartásának vizsgálatához, s eredményeit igen gazdagon és korrekt módon argumentálja.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 194
A * mezők kitöltése kötelezőAz Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.
A Debreceni Egyetemi Kiadó
Adatkezelési tájékoztatóját elfogadom:
Megrendelés elküldése


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz