+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Bényei Péter; Gönczy Monika
Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban
Státusza: Nincs pontos adat
ISBN száma: 9634729274
Kiadás éve: 2005
Kért mennyiség: DB


Ismertető: Mit jelent és mit jelöl a nemzeti irodalom fogalma? A magyar nyelven írott és áthagyományozásra érdemesnek tartott szépirodalmi szövegek összességét, melynek legalapvetőbb funkciója az egyéni identitás formálása, a hagyományközvetítés, s a nemzettudat képviselete, erősítése. Mégis, talán kevés olyan képlékeny, történetileg változó és ideológiákkal terhelt kategóriája van a magyar irodalomtörténet-írásnak, mint e fogalom, amelynek használatáról mindmáig nem alakult ki valódi közmegegyezés. Kötetünk debreceni irodalomtörténészi műhelyek kutatási eredményeiből ad válogatást. A tanulmányok egyrészt egy összeurópai kultúra kontextusába, vallási diskurzusok, történelmi események bonyolult összefüggésrendszerébe ágyazzák bele a nemzeti-közösségi identifikáció kérdéseit, másrészt fogalmi analízist adnak, hozzászólnak a nyelvújítás vitájához, elemzik a felvilágosodáskori magyar irodalom meghatározó beszédmódjait, Arany János irodalomszemléletét, betekintést nyújtanak a 19. századi irodalom és politika kapcsolatába, a 19. századi zsidó asszimiláció és a magyar irodalom alakulástörténetének összefüggéseibe.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 122
A * mezők kitöltése kötelezőAz Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.
A Debreceni Egyetemi Kiadó
Adatkezelési tájékoztatóját elfogadom:
Megrendelés elküldése


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz