+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban
Státusza: Nincs pontos adat
ISBN száma: 9634728138
Kiadás éve: 2004
Kért mennyiség: DB


Ismertető: Az orosz irodalomban különös helyet foglal el Nagy Péter és vállalkozásának szimbóluma: Szentpétervár, amely 2003-ban ünnepelte alapításának 300. évfordulóját. Ez idő alatt olyan nagy mennyiségű irodalmi szöveget generált, amely világviszonylatban is unikumnak számít. Nem mint valós történelmi-topográfiai téma, hanem mint a város "lelkének" és szellemiségének művészi szövegekben testet öltött szubsztrátuma. A Pétervárt körüllengő mítoszok, legendák, mondák fiktív története nem kevésbé érdekes, mint a valós, amely keresztül-kasul át van szőve mitológiai elemekkel. Nagy Péternek és városának az orosz és a világkultúrában játszott szerepét a történészek és az írók évszázadokkal ezelőtt felismerték, de titka mindmáig megoldatlan. Ennek a titoknak és talányosságnak a megfejtése szolgál az orosz irodalom "pétervári szövegének" alapjául, amely Puskintól Dosztojevszkijen át egészen napjainkig nyomon követhető. A pétervári szemiotika és szemantika Oroszoszág egyik legnagyobb szellemi teljesítménye. A város valós történelmét átszövő szóbeli legendákat és mítoszokat az orosz írók műveikben kanonizálták vagy a groteszk népi kultúra szellemében parodisztikus hangnemben átértelmezték. A pétervári szövegekben a város jelszerűvé válik, az orosz élet színterévé, színházává szublimálódik. Ebben a kettős - urbi et orbi - világtérben a teátrális játék szabályai szerint elevenedik meg a bronzlovas, illetve élettelen bábokká, árnyékokká sematizálódnak az élők. A Pétervár-mítosz 300 éves históriája és metahistóriája nem ér véget napjainkban. A szövegek cirkulációja megszakítás nélkül folytatódik, egyre gazdagabb szövegrepertoárt hozva létre, amelybe kirekesztések és bennfoglalások, kanonizáló és ellenkanonizáció törekvések egyaránt beletartoznak. Burjánzik az irodalmi, mitológiai allúziókban, a vendégszövegeknek saját szövegbe való montírozásában tobzodó posztmodern, a leningrádi-szentpétervári 'underground', amely a múltat gyakran úgy idézi meg, hogy a korábbi kánonokat ellentétükbe fordítja és demitologizálja, de nem képes eltávolodni a pétervári szövegtől.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 194
A * mezők kitöltése kötelezőAz Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.
A Debreceni Egyetemi Kiadó
Adatkezelési tájékoztatóját elfogadom:
Megrendelés elküldése


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz