+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Gángó Gábor
Eötvös József az emigrációban
Státusza: Nincs pontos adat
ISBN száma: 9634723489
Kiadás éve: 1999
Kért mennyiség: DB


Ismertető: A könyv tárgya a magyar irodalom-, politika- és eszmetörténet klasszikus alakja, Eötvös József (1813-1871) életének és munkásságának komplex vizsgálata az 1848 őszétől 1850 végéig terjedő időszakban. E két év mintegy külön fejezetet képez Eötvös pályáján, hiszen azokat - az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeinek következtében - Magyarországtól távol, önkéntes bajorországi emigrációban töltötte el. Eötvös életéből e két év mindezidáig nem került sem az irodalomtörténészek, sem a történészek figyelmének előterébe. A munka egyik fő célja, hogy kiegészítse, árnyalja az Eötvös-életrajzoknak az e korszakra vonatkozó megállapításait. A szerző előfeltevése az volt, hogy Eötvösnek az emigrációs időszakban megjelent műveinek elemző olvasata, illetve az ez idő tájt írott kéziratos tanulmányainak, feljegyzéseinek feltárása révén rekonstruálható az a gondolkodói út, amelyen Eötvös a reformkori politika jellegzetesen magyar kérdéseitől az európai társadalomfejlődés általános kérdéseiig eljutott, miközben, ezzel egyidejűleg, erőfeszítéseket tett gondolkodásának mind biztosabb fogalmi alapokra helyezésére is. A fentiekkel összefüggésben annak alátámasztására tett kísérletet, hogy az emigrációs korszak műveinek szövegkörnyezete nemcsak a magyar és a francia politikai irodalom reprezentáns alkotásaiban keresendő, hanem a Habsburg Monarchia többnemzetiségű érelmiségének a birodalom jelenének és jövőjének alapkérdéseire választ kereső írásaiban is, illetve - kitüntetett fontossággal - az 1848-as forradalmakat kísérő szellemi mozgalmakban. Eötvös emigrációs írásaiból, azok kronologikus egymásutánjából, tematikus sokszínűségéből határozottan kirajzolódik egy gondolkodói fejlődéstörténet. Figyelme ezekben az években a politikai publicisztikától egyre inkább a politika elméleti kérdései felé fordul, s ezzel együtt horizontja is mind tágasabbá válik: a magyar forradalom kérdéseiből kiindulva az osztrák birodalom lehetséges jövőbeni berendezkedésén keresztül érkezik el az európai történelem és annak fő tartalma, a keresztény civilizáció sajátosságainak és értékeinek vizsgálatához.Megrendelő neve*
Postázási cím*
Megrendelő email címe*
Megrendelő telefonszáma
Fizetési mód*
Megjegyzések
(Rendeléssel, szállítással,
számlázással, fizetéssel
kapcsolatos megjegyzések)
Kérem írja a mezőbe: 133
A * mezők kitöltése kötelezőAz Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.
A Debreceni Egyetemi Kiadó
Adatkezelési tájékoztatóját elfogadom:
Megrendelés elküldése


DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz