+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Ajánlások a kéziratok benyújtásához

A kézirat benyújtása

Tisztelt Szerzőink!

A kéziratokat doc, docx, rtf vagy odt formátumban kérjük; amennyiben a szövegbe illesztett ábrák, képletek vagy speciális karakterek indokolják, érdemes pdf-t is mellékelni.
Az illusztrációkat (minél nagyobb felbontásban) a kézirattal egy időben juttassák el hozzánk.

A végleges tipográfiai megjelenés csak abban az esetben szerzői feladat, ha azt professzionális minőségben meg tudják tenni. (Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a későbbi tördelői, szerkesztői feladatot inkább nehezítik a kézi beállítások.)

Javaslatunk, hogy amennyiben a kézirat nem felel meg az ajánlásokban leírtaknak vagy a szerzők által választott vagy a DUPress alkalmazásában álló tördelő végezze el a kézirat szerkesztését.

A DUPress akkor tud magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani, amennyiben a szerzők, szerkesztők betartják a kézirat-leadási határidőket.

DUPress

Kézirat-leadási határidők

Hamarosan…

1. A kéziratok formai követelményei

Betűtípus, formázás

Lehetőleg minden tipográfiai megoldásnál legyünk következetesek és a szolid megjelenést tűzzük ki célként.

A tartalom strukturálásához használjunk stílusokat, felsorolásokat a manuális beállítások helyett (több enter, szóköz).

Felsorolásoknál érdemes kerülni a túl sok típust és nagy mélységet (3 szint még követhető).

A láb- vagy végjegyzeteket a Hivatkozás→Lábjegyzet/Végjegyzet paranccsal, számozva állítsuk elő.

Az oldalszámokat inkább a lap alján helyezzük el.

Egységesség, következetesség, tudatosság

A fejezetek szerkezete lehetőleg ne legyen 3 szintűnél több, segítheti a logikai áttekintést a címsorok számozása. A tartalomjegyzék tételei egyezzenek a fejezetcímekkel.

Ha rövidítéseket, betűszavakat használunk, azokat magyarázzuk meg az első előforduláskor (a szó mellett közvetlenül zárójelben), vagy oldjuk fel rövidítésjegyzékben.

Karakterek

Ügyeljünk arra, hogy korrekt karaktereket használjunk (pl. ne keveredjen az O és 0 vagy az l 1). Az írásjelek tapadjanak (ne legyen előttük szóköz); gondolatjelnél viszont használjunk. A három pontnál az egy karakter értékű …-t használjuk.

Kiemelések

Tartalmi kiemeléskor félkövér vagy dőlt betűtípust válasszunk, egyéb formázás nem szükséges, esetenként akár a kiadói munkát nehezíti.

Idézetek

Az idézeteket teljes hűséggel, betűhűen közöljük. Az idézet rövidítését vagy szerző beszúrt kiegészítéseit szögletes zárójelek között jelöljük pl. […].

2.Táblázatok, grafikonok, ábrák, képek

Amennyiben a téma megkívánja, érdemes táblázatokkal, grafikonokkal, ábrákkal, képekkel illusztrálni, alátámasztani a tartalmat. Magába a szövegtestbe azonban csak akkor célszerű beilleszteni, amennyiben ezt professzionális szinten műveljük; ellenkező esetben a minőséget ássuk alá, illetve a kézirattal való munkát nehezítjük. Ez esetben inkább csak jelezzük a szövegbeli helyet és mellékeljük az illusztrációnak szánt anyagokat.

Táblázatok esetében (is) a kevesebb több: egy sok oszlopos, soros összetett táblázatban nehezen igazodik el az olvasó, ráadásul a tipográfiai megjelenítése is problémás lehet; válasszunk minél egyszerűbb, átlátható szerkezetet.

Hogyha az adott műből várhatóan e-könyv is készül majd, különösen érdemes arra figyelni, hogy 4-5-6”-os kijelzőkre szinte lehetetlen 10-15 oszlopos táblázatokat optimalizálni.

Az ábrák, különösen a képek esetében javasoljuk a minél nagyobb felbontású, lehetőleg pontos vágású (png) képek választását.

3.Hivatkozások

Mind a szövegközi hivatkozás, mind a felhasznált irodalomjegyzék az adott tudományágban elfogadott hivatkozási stílusát kövesse; tanácsoljuk valamilyen referensz szoftver használatát.

 

Átvett műveket tartalmazó tankönyvek interneten történő ingyenes hozzáférhetővé tételével kapcsolatos szabályok

 

 PDF

 DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz