+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Jelenleg aktív métisz használók

 • Gerundium
  Az állami egyetemi lét 1912-ben kezdődött Debrecenben. Ennek százéves évfordulója közeledtével Centenáriumi Bizottságot hoztunk létre, 2007-től pedig operatív bizottság fogja össze közvetlenül a százéves évfordulóra történő méltó megemlékezés szervezését. Ennek a tevékenységnek a során vált nyilvánvalóvá, hogy bármennyire is vannak igen kiváló történeti munkák, a száz év és a korábbi korszakok tudományos igényű feldolgozásában nagyon sok hézag található. Érvényes ez más hazai vagy európai intézményekre is. Érdemesnek tűnt tehát olyan folyóiratot alapítani, amely teret ad egyetemtörténeti adatok, információk, kutatások eredményei közlésének. Így született meg 2009 végén az alapítói döntés, hogy a Debreceni Egyetem hozza létre a Gerundium Egyetemtörténeti Közlemények folyóiratot.
 • HERJ
  Hungarian Educational Research Journal reflects educational research in Europe, our main focus is on Central Europe. The journal welcomes reports on survey, comparative, experimental and historical, theoretical, and both the quantitatve and qualitative perspectives studies.
   
 • Studia Litteraria
  A Studia Litteraria a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének gondozásában jelenik meg immár 1963 óta folyamatosan, az intézetben dolgozók kutatási eredményeit reprezentálva, ugyanakkor a bölcsészkar más intézeteinek, valamint az országos kutatóműhelyek közreműködésére is számítva. A lap az elmúlt időszakban évkönyv formában jelent meg: az egyes tanulmányköteteket minden alkalommal más intézeti tanszék kutatócsoportjának munkatársai állították össze, és egy-egy irodalomtudományi téma, illetve irodalomtörténeti korszak jelenségeinek bemutatására vállalkozott.
   
 • Párbeszéd
  Párbeszéd címmel szociális munka-folyóiratot jelentetünk meg. A folyóirat alapítója a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék Nyíregyházán. Hiánypótló periodikát indítunk útjára, tekintettel arra, hogy a „Szociális munka” folyóirat utolsó száma több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg.
 • Pro Futuro
  -A jövő nemzedékének joga-
  A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának
  negyedévente megjelenő, jog- és államtudományi folyóirata
  Alapítva a debreceni jogászképzés újraindításának 15. évében
 • RIiM
  The Department of Electrical Engineering and Mechatronics, Faculty of Engineering, University of Debrecen launched a new journal in 2014, titled: “Recent Innovations in Mechatronics (RIiM).”
   
 • International Journal of Engineering and Management Sciences
  A Debreceni Egyetem Műszaki Kar – a Debreceni Műszaki Közlemények jogutódjaként – 2016-ban új kétnyelvű folyóiratot indított “International Journal of Engineering and Management Sciences” (IJEMS) angol, illetve „Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények” magyar címmel.

Egyéb használók

 • DE OEC TDK
  A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. A DE OEC TDK-nak tagja lehet a DE OEC bármelyik beiratkozott hallgatója, továbbá a DE más karainak és más egyetemek hallgatói is, amennyiben fogadásukra a DE OEC munkacsoportjai készek.
  A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek (esetleg más egészségügyi intézményeknek) oktató- és kutatómunkájába, betegellátó tevékenységébe, továbbá az ennek során elért eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.
   
 • DETE
  Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának előkészítése 2008-ban indult, hosszas operatív munka előzte meg a szabályzat első változatát, amit 2008 júniusában fogadott el az egyetem Szenátusa. A munka 2008 szeptemberében indulhatott. A szabályzat azóta folyamatosan megújul, az aktuálisan felmerülő kérdések/problémák alapján.

 

Nem aktív folyóirataink

 

 DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz