+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Könyvajánló

/ Practical courses in ...Practical courses in genetics
Gunda Tamás; Sztaricskai Ferenc / A gyógyszerészi kémia ...A gyógyszerészi kémia alapjai III.: fertőtlenítőszerek, antibiotikumok és kemoterapeutikumok, tumorellenes gyógyszerek
Pasztercsák Ágnes / A népábrázolás ...A népábrázolás hagyományának módosulása a XX. század első felének finn prózairodalmában
Knapp Éva; Tüskés Gábor / Sedes Musarum: neolatin ...Sedes Musarum: neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon

Folyóiratainkból

Címe:
Megjelent:
Megjelenés dátuma: 2014:10:08
Absztrakt: The paper aims to present the architeture of the UO-IMT flexible manufacturing cell control application.Megjelent: Gerundium
Megjelenés dátuma: 2013:11:07
Absztrakt: Our Agricultural Heritage: Peasant Economy in the 18th and 19th Centuries.In joint co-operation between the Agricultural and Economic Centre of the University of Debrecen and the Board of Directors of the Museums of Hajdú–Bihar County (Déri Museum), in April, 2013, a permanent exhibition was opened at the Agrarian Centre with the title ”Peasant Economy of the Plains Region in the 18th and 19th Centuries”. The permanent display of the museum presents the traditions of the plains-region economy from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century in the most characteristic areas of a primarily market-town economy: agriculture, animal husbandry, and viniculture. The text printed here treats original objects, archival photographs and graphic material made at the beginning of the 20th century.Címe:
Megjelent:
Megjelenés dátuma: 2015:04:13
Absztrakt: Nowadays the automotive industry and the motor development are one of the most dynamically developing industries. One solution to the diagnostic systems providing reliability is the acoustic and vibration measurement system, which can indicate and predict a variety of malfunctions after signal processing. The purpose of this experiment is to analyze the effect of the air-fuel equivalence ratio on the vibration components of an internal-combustion engine (ICE) which is a part of the in question measurement system. In the focus of the experiments are the analysis of the time signal, its spectra, and the power content of the signal. With the increment of the air-fuel ratio the amplitudes of the measured signal and its spectral amplitudes showed a downward trend as the RMS values. In addition, certain frequency components disappeared during the actuation of the ICE with an electromotor, so the characterization of the combustion could be come to the front.Megjelent:
Megjelenés dátuma: 2014:11:03
Absztrakt: A szerző tanulmányában, egy rendszer-szemléletű megközelítésben áttekintést nyújt a hazai szociális munka helyzetéről elemezve a szakmai és intézményi kultúra, valamint az intézményi és társadalmi környezet szerepét ennek alakulásában. Elemzésében kiemeli, hogy a képzések során formálódó szakmai kultúra és a szociális ellátórendszer mindennapi gyakorlatát meghatározó intézményi kultúra között gyakran jelentős távolság tapasztalható. Ennek okait elemezve kiemeli a képzések elszakadását a gyakorlatot képviselő intézményektől, valamint a szociális munkának mint professziónak bizonytalan megítélését és elégtelen szakmai érdekérvényesítését. Ez különösen megnehezíti az intézményközi együttműködést és egy korszerű interprofesszionális gyakorlat kialakítását. Fontosnak tartja a szociális szakma társadalmi megítélésének és elfogadásának erősítését, és a szociális munka szakmai pozícióinak védelmét. A tanulmány végén kísérletet tesz arra, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a szociális munka hazai helyzetét javító teendőkről.Megjelent: Studia Litteraria
Megjelenés dátuma: 2011:12:02
Absztrakt: The essay investigates what role the notion of trauma gets in the texts of Shoshana Felman and Cathy Caruth: trauma enables both authors to open up Paul de Man’s textually oriented deconstructive approach to questions of referentiality, history and ethics. After studying three main features of trauma theory (how does literature and the literary figure in trauma theory, what link is there between trauma and jurisprudence, and how does trauma become the paradoxical model of the relationship between consciousness and history), the essay confronts it with recent critiques arriving mainly from feminism and postcolonial theory.

DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz