+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Könyvajánló

Furka István; Mikó Irén / Gyógyászati segédeszköz ...Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret: a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére
Ősz Katalin; Bényei Attila / Physical chemistry laboratory ...Physical chemistry laboratory measurements: for students of pharmacy, chemistry and chemical engineering
/ A gazdasági szféra alanyai ...A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok
Dávid Gyula / A conceptual idioms ...A conceptual idioms dictionary

Folyóiratainkból

Megjelent: Studia Litteraria
Megjelenés dátuma: 2012:11:16
Absztrakt: Pierre Nora started the Lieux de mémoire-project in 1977 by using the old concept of lieux de mémoire with a new meaning and programmatic significance. However Nora’s lieux de mémoire were extremely ideological, full of nationalism, loaded with value judgements. Most lieux de mémoire were invented or reworked to serve the present and future of the nation-state. Since the end of the twentieth century the lieux de mémoire projects have become politically highly sensitive and contested. In a certain way it was the consequence of the historiographical research of the lieux de mémoire with often resulted in the deconstruction of the nineteenth century construction of the lieux de mémoire of the new born nation. The sites of national memory are not innocent places but sites of memory-wars and battlefields of retro-active justice. The contested lieux de mémoire constitute vindications of past sufferings and historical claims for present compensation. Since the 1990s projects on national lieux de mémoire have been published in Germany, Italy, Spain, the Netherlands and other countries. My paper sums up the results of the latest lieux de mémoire studies, relying primarily upon French, Dutch and Hungarian examples.Megjelent:
Megjelenés dátuma: 2014:11:03
Absztrakt: A szerző tanulmányában, egy rendszer-szemléletű megközelítésben áttekintést nyújt a hazai szociális munka helyzetéről elemezve a szakmai és intézményi kultúra, valamint az intézményi és társadalmi környezet szerepét ennek alakulásában. Elemzésében kiemeli, hogy a képzések során formálódó szakmai kultúra és a szociális ellátórendszer mindennapi gyakorlatát meghatározó intézményi kultúra között gyakran jelentős távolság tapasztalható. Ennek okait elemezve kiemeli a képzések elszakadását a gyakorlatot képviselő intézményektől, valamint a szociális munkának mint professziónak bizonytalan megítélését és elégtelen szakmai érdekérvényesítését. Ez különösen megnehezíti az intézményközi együttműködést és egy korszerű interprofesszionális gyakorlat kialakítását. Fontosnak tartja a szociális szakma társadalmi megítélésének és elfogadásának erősítését, és a szociális munka szakmai pozícióinak védelmét. A tanulmány végén kísérletet tesz arra, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a szociális munka hazai helyzetét javító teendőkről.Címe: Köszöntő
Megjelent: Profuturo
Megjelenés dátuma: 2011:12:14
Absztrakt:Megjelent: Gerundium
Megjelenés dátuma: 2013:01:31
Absztrakt: The fourth rector of the University of Debrecen was József Erdős, who was born in Szatmárnémeti and who pursued his studies in Debrecen and Vienna. For a short time after 1888 he served as minister at the Theological Academy of Debrecen’s Protestant College, then, from 1914, at the Faculty of Theology of the newly-established university he was professor of New Testament exegesis. When, as dictated by the principle of rotation, it was again the Faculty of Theology’s turn to delegate a new Rector, in the academic year of 1917/1918 he became the fourth Rector of the University. In 1908 be received a title of Hungarian nobility, and in 1946 the silver-headed scholar was awarded the title of Doctor honoris causa. He carried on extensive work in the history of religion (The General Outlines of the Life and Reformist Activity of Ulrick Zwingli; Theology at the University; The Basic Principles of the Statecraft of Apostle Paul, etc.). He translated and published the Catechism of Heidelberg and the Second Helvetian Creed.
DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz