+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Könyvajánló

Teichmann Farkas / Biokémiai ...Biokémiai gyakorlatok
Jeney-Tóth Annamária / "... Urunk udvarnépe ...": ..."... Urunk udvarnépe ...": udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében
Szalay Edina; Molnár Ádám / A nő többször: neogótika ...A nő többször: neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben
/ Orvosi kémia laboratóriumi ...Orvosi kémia laboratóriumi gyakorlatok

FolyóiratainkbólCíme:
Megjelent: HERJ
Megjelenés dátuma: 2014:01:08
Absztrakt:Megjelent: Profuturo
Megjelenés dátuma: 2012:06:21
Absztrakt:Megjelent:
Megjelenés dátuma: 2014:11:14
Absztrakt: A tanulmány azokról a gyermekkorukban súlyosan traumatizálódott felnőttekről szól, akik kliensként egy szociális szolgáltatás – ezen belül is leginkább szülőként a gyermekvédelem – látóterébe kerülnek életvezetési problémáik, elmérgesedett konfliktusaik, gyermekeik veszélyeztetése miatt. Körbejárva a traumatizált szülők jellegzetességeit, illetve ezen ügytípusok lefolyását, a tanulmány szerzője megállapítja, hogy a szociális munkások kompetenciája nem terjed ki a korai trauma okozta pszichózis kezelésére, illetve amire kompetenciájuk és küldetésük kiterjed (pl. a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése), azt a traumatizált szülő heves védekezési reakciói miatt nem képesek kezelni. A szociális munkások kompetenciáján túl szociális szakma intézményei, valamint jogszabályi keretei sem alkalmasak a traumatizált szülők eseteibe való megfelelő és hatékony beavatkozásra. Annak felismerése, hogy bár a megoldandó feladat ott áll a szociális munkás előtt, annak megoldását mégsem érheti el, frusztrációt okoz, valamint az arra érzékenyeknél felerősíti a kiégés folyamatát. A traumatizált szülő felismerését támogató jellegzetességek összegyűjtésén és elemzésén túl a szerző kísérletet tesz az ebben a helyzetben a szociális munkások által alkalmazható eszközök számbavételére.

DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz